WeSC: Försäljningen för perioden januari – Mars 2013 uppgick till 73,0 MSEK

WeSC:s försäljning under perioden 1 januari – 31 mars 2013 uppgick till 73,0 MSEK vilket motsvarar en försäljningsminskning om cirka 25 procent i jämfört med en försäljning om 97,2 MSEK i lokala valutor för kvarvarande enheter, dvs exklusive den nu utlicensierade återförsäljarverksamheten i USA, motsvarande period föregående år.

”Försäljningen för det första kvartalet var något lägre än vi förväntat oss, bland annat med anledning av att vi valt att inte leverera ut varor till kunder som vi bedömt vara en kreditrisk. Jämförelsesiffrorna för perioden 1 januari – 31 mars 2012 är sammanställda från kvartal 3 och 4 under det brutna räkenskapsåret 2011/2012 och är justerade för utlicenseringen av USA-verksamheten. För innevarande år, helåret 2013, hoppas WeSC nå en omsättning omkring 300 MSEK med betydligt förbättrat resultat jämfört med föregående verksamhetsår med anledning av högre bruttomarginaler samt lägre fasta kostnader” säger WeSC:s VD Greger Hagelin.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Verksamhetsfrågor: Greger Hagelin, Verkställande direktör, +46 7 071 30 331

Aktieägarfrågor: Theodor Dalenson, Styrelseordförande, +46 8 545 01750

WeSC är ett varumärke som har sina rötter i skateboardkulturen och som arbetar med design, produktion och försäljning av kläder och accessoarer inom segmentet “streetfashion”. Bolaget har sedan starten 2000 vuxit till ett företag med försäljning i över 2 600 butiker via distributörer i 19 länder samt med egen distribution i Sverige, England, Danmark, Tyskland och Österrike. WeSC:s aktie handlas på First North och Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic.

Om oss

WeSC designar, marknadsför och säljer kläder och accessoarer inom segmentet premium streetwear på den internationella marknaden under varumärket WeSC (We are the Superlative Conspiracy). Bolaget har sedan starten 2000 vuxit till ett företag med försäljning i 14 länder, där försäljningen sker dels genom egna butiker och distributörsdrivna konceptbutiker dels genom återförsäljare. WeSC:s aktie handlas på Nasdaq First North och bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Prenumerera

Dokument & länkar