WeSC: Ledningsförändringar genomförda. Två nya koncept-butiker öppnar under året.

WeSC har nu genomfört samtliga planerade ledningsförändringar i såväl moderbolaget som i dotterbolagen i USA och Storbritannien. Som kommunicerats tidigare, har Johan Heijbel tillträtt som VD, Carl Nordstrand tillträtt som finanschef och Mattias Sahlin som designchef. Sälj- och Marknadsavdelningarna har slagits ihop för att få en effektivare organisation under ledning av Anders Holmberg. Aktivist verksamheten har till stora delar omorganiserats och nya mål för denna verksamhet definerats. I USA har Joseph Janus tillträtt som VD för WeSC America och han har även fått en utökad roll i koncern-organisationen, där han kommer att arbeta med varumärkesfrågor. Detta innebär bland annat att Greger Hagelin inte längre har några uppdrag för bolaget.

Under året kommer WeSC att kunna presentera två nya distributörsdrivna konceptbutiker i storstäder på två olika marknader.  Det nuvarande butikskonceptet och nuvarande butiker kommer att ses över. WeSC kommer att börja arbeta med två nya distributörer på olika marknader. Vidare räknar bolaget med att under hösten kunna presentera nya intressanta samarbeten (capsules) inom såväl kollektionen som på tillbehörssidan.

"Vi har gått igenom en mycket besvärlig period och det är också anledningen till att styrelsen förra året gjorde bedömningen att bolaget behövde genomföra en organisationsmässig nystart eftersom verksamheten hade utvecklats åt fel håll inom flera områden. Det mesta av de nödvändiga organisatoriska förändringarna är nu genomförda och detta kommer att bli tydligt under hösten och våren. Förhoppningsvis kommer detta arbete även synas i siffrorna redan under andra halvåret" säger Theodor Dalenson, ordförande i WeSC.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Verksamhetsfrågor: Johan Heijbel, Verkställande direktör, +46 8 46 50 50 00

Aktieägarfrågor: Theodor Dalenson, Styrelseordförande, +46 8 54 50 17 50

WeSC är ett svenskt bolag som designar, marknadsför och säljer kläder och accessoarer inom segmentet streetfashion på den internationella marknaden under varumärket WeSC (We are the Superlativ Conspiracy®). WeSC har sedan starten 2000 vuxit till ett företag med representation i 25 länder genom 2 600 återförsäljare och 25 egna och distributörsdrivna konceptbutiker. WeSCs aktie handlas på First North och Bolagets Certified Advisor är Remium Nordic.

Om oss

WeSC designar, marknadsför och säljer kläder och accessoarer inom segmentet premium streetwear på den internationella marknaden under varumärket WeSC (We are the Superlative Conspiracy). Bolaget har sedan starten 2000 vuxit till ett företag med försäljning i 14 länder, där försäljningen sker dels genom egna butiker och distributörsdrivna konceptbutiker dels genom återförsäljare. WeSC:s aktie handlas på Nasdaq First North och bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Prenumerera

Dokument & länkar