WeSC: Tillväxt om 16 procent i lokala valutor under Q1 2011/2012

 

WeSC:s försäljning under Q1 2011/2012 som avslutades den 31 juli uppgick till cirka 108 MSEK. Försäljningstillväxten uppgick till cirka 16 procent i lokala valutor. I SEK uppgick tillväxten till cirka 8 procent.

För innevarande räkenskapsår är WeSC:s målsättningar fortsatt oförändrade jämfört med det som tidigare kommunicerats. Detta innebär att bolaget räknar med en försäljningstillväxt om 15-20 procent i lokala valutor för räkenskapsåret 2011/2012.

Med utgångspunkt från nuvarande valutakurser är det osannolikt att de negativa effekterna på tillväxttalen fortsätter under räkenskapsårets andra hälft. I tillägg har även råvarupriserna gått ned vilket bör innebära något lägre produktionskostnader under senare delen av innevarande räkenskapsår.

Resultatet och bolagets fullständiga bokslutskommuniké för räkenskapsåret första kvartal presenteras den 14 september 2011.

”Vi har haft en bra utveckling under kvartalet och även USA har utvecklats bättre än våra förväntningar efter den svaga avslutningen under föregående räkenskapsår. Tillväxtsiffrorna i SEK påverkas fortfarande negativt av valutaeffekter men denna utveckling går nu åt rätt håll och vi har nu förhoppningar om att innevarande år blir betydligt bättre än föregående år” säger WeSC:s VD Greger Hagelin.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Verksamhetsfrågor:         Greger Hagelin, Verkställande direktör, +46 7 071 30 331

Aktieägarfrågor:               Theodor Dalenson, Styrelseordförande, +46 8 545 01 750

WeSC är ett varumärke som har sina rötter i skateboardkulturen och som arbetar med design,

produktion och försäljning av kläder och accessoarer inom segmentet “streetfashion”. Bolaget har

sedan starten 2000 vuxit till ett företag med försäljning i över 2 600 butiker via distributörer i 19

länder samt med egen distribution i Sverige, Danmark, USA, Tyskland och Österrike. WeSC:s aktie handlas på First North och bolagets Certified Adviser är Swedbank.

 

 

Om oss

WeSC designar, marknadsför och säljer kläder och accessoarer inom segmentet premium streetwear på den internationella marknaden under varumärket WeSC (We are the Superlative Conspiracy). Bolaget har sedan starten 2000 vuxit till ett företag med försäljning i 14 länder, där försäljningen sker dels genom egna butiker och distributörsdrivna konceptbutiker dels genom återförsäljare. WeSC:s aktie handlas på Nasdaq First North och bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Prenumerera

Dokument & länkar