WeSC: Utskiftning om 5 kronor per aktie kommer att föreslås årsstämman.

 

Som tidigare kommunicerats i samband med bokslutskommunikén för perioden 1 maj 2010 – 30 april 2011 föreslår styrelsen att årsstämman den 29 september 2011 beslutar om en utskiftning om 5 kronor per aktie till bolagets aktieägare genom ett inlösenförfarande. Förslaget presenteras i kallelsen till årsstämman som offentliggörs idag den 30 augusti 2011 genom ett separat pressmeddelande. 

”Styrelsen och ledningen har gått igenom förutsättningarna för innevarande räkenskapsår och som tidigare kommunicerats föreslås stämman ett inlösenprogram om 5 kronor per aktie. Bedömningen grundar sig dels på de nuvarande affärsförutsättningarna och dels på bolagets kapitalstruktur med en låg skuldsättningsgrad ” säger Theodor Dalenson, styrelseordförande i WeSC.

WeSC:s kvartalsrapport för tremånadersperioden 1 maj 2011 – 31 juli 2011 publiceras den 14 september 2011.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Verksamhetsfrågor:         Greger Hagelin, Verkställande direktör, +46 7 071 30 331

Aktieägarfrågor:               Theodor Dalenson, Styrelseordförande, +46 8 545 01 750

WeSC är ett varumärke som har sina rötter i skateboardkulturen och som arbetar med design,

produktion och försäljning av kläder och accessoarer inom segmentet “streetfashion”. Bolaget har

sedan starten 2000 vuxit till ett företag med försäljning i över 2 600 butiker via distributörer i 19

länder samt med egen distribution i Sverige, Danmark, USA, Tyskland och Österrike. WeSC:s aktie handlas på First North och bolagets Certified Adviser är Swedbank.

 

 

Om oss

WeSC designar, marknadsför och säljer kläder och accessoarer inom segmentet premium streetwear på den internationella marknaden under varumärket WeSC (We are the Superlative Conspiracy). Bolaget har sedan starten 2000 vuxit till ett företag med försäljning i 14 länder, där försäljningen sker dels genom egna butiker och distributörsdrivna konceptbutiker dels genom återförsäljare. WeSC:s aktie handlas på Nasdaq First North och bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Prenumerera

Dokument & länkar