WeSC: WeSC ökar förorder med 49 procent jämfört med föregående år

WeSC har för den andra höstkollektionen 2009 (H2) fått in förorder uppgående till 24,6 MSEK (16,5), en ökning om cirka 49 procent jämfört med motsvarande kollektion föregående år. Totalt uppgår förorder för de båda höstkollektionerna 2009 till 146,2 MSEK (114,2), en ökning med cirka 28 procent jämfört med motsvarande kollektioner föregående år. I USA ökade förorder för den andra höstkollektionen 2009 (H2) med 73 procent och totalt för båda höstkollektionerna med 39 procent. Förorder inkluderar inte försäljning i egna butiker eller annan omgåendeförsäljning. ”Ökningen i förorder beror till stor del på att vi har haft bra genomförsäljning på vårkollektionen. Detta gäller inte minst i USA. En annan faktor som börjar spela in är att vi arbetar mer strukturerat med våra kollektioner än tidigare. På sikt bör detta resultera i fortsatt stark tillväxt.”, säger VD Greger Hagelin. För ytterligare information, vänligen kontakta: Verksamhetsfrågor: Greger Hagelin, Verkställande direktör, +1 310 384 9222 Aktieägarfrågor: Theodor Dalenson, Styrelseordförande, +46 8 545 01 750

Om oss

WeSC är ett varumärke som har sina rötter i skateboardkulturen och som arbetar med design,produktion och försäljning av kläder och accessoarer inom segmentet “streetfashion”. Bolaget har sedan starten 2000 vuxit till ett företag med försäljning i över 2 600 butiker via distributörer i 19 länder samt med egen distribution i Sverige, Danmark, USA, Tyskland och Österrike. WeSC:s aktie handlas på First North och bolagets Certified Adviser är Swedbank.

Prenumerera

Dokument & länkar