WeSC och NOXS inc ingår samarbetsavtal avseende e-handel i Nordamerika

Stockholm, Sverige, 11 april 2018

WeSC har inlett ett samarbete avseende e-handeln på den Nordamerikanska marknaden. Samarbetet med NOXS ger WeSC en garanterad andel av alla försäljningsintäkter från e-handeln. Förutom marknadsförings- och försäljningskostnader kommer NOXS, som har en omfattande erfarenhet av e-handel, att ansvara för samtliga produktions- och logistikkostnader från och med hösten 2018. Avtalet löper över 5 år och är villkorat av att den årliga e-handelsförsäljningen visar en tillväxt om minst 10% per år.

"En framgångsrik e-handelsverksamhet kräver både know how och en betydande kapitalinvestering och WeSC har inte kunnat satsa för att utveckla den egna e-handelsverksamheten på ett tillfredsställande sätt. Detta partnerskapsavtal är ett sätt att ta itu med e-handelsmöjligheten i denna region. Vi har för närvarande en in-house-lösning för Europa men undersöker möjligheten att implementera en liknande lösning i Europa i framtiden. Detta avtal, utöver det flertal licensavtal som vi har tecknat de senaste 6 månaderna, bör ses som ett sätt att kontrollera kostnader och kapitalbehov utan att missa affärsmöjligheter ”, säger Joseph Janus, VD WeSC.

För ytterligare information, vänligen kontakta:   
Verksamhetsfrågor: Joseph Janus, Verkställande direktör, +46 8 46 50 50 00  
Aktieägarfrågor: Theodor Dalenson, Styrelseordförande, +46 8 46 50 50 00   

Denna information är sådan information som WeSC AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 april 2018 kl. 08.15 CET.

Kort om Bolaget
WeSC designar, marknadsför och säljer kläder och accessoarer inom segmentet premium streetwear på den internationella marknaden under varumärket WeSC. WESCs aktie handlas på Nasdaq First North och bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, tel. +46 8 503 015 50.

http://www.wesccorp.com/

Taggar:

Om oss

WeSC designar, marknadsför och säljer kläder och accessoarer inom segmentet premium streetwear på den internationella marknaden under varumärket WeSC (We are the Superlative Conspiracy). Bolaget har sedan starten 2000 vuxit till ett företag med försäljning i 14 länder, där försäljningen sker dels genom egna butiker och distributörsdrivna konceptbutiker dels genom återförsäljare. WeSC:s aktie handlas på Nasdaq First North och bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Prenumerera

Dokument & länkar