Redeye - West International – Potential åttafaldigad!

Wests rapport för det tredje kvartalet var något starkare än vi hade förväntat oss. Omsättningen uppgick till 11,9 MSEK (en tillväxt på 24 procent) och EBITDA-resultatet landade på -1,4 MSEK (förväntad -1,9 MSEK). Den stora nyheten var att bolaget i närtid kommer att lansera sina terminaler på två nya marknader; Tyskland och Finland.

Under en kort tidsperiod har West lanserat/certifierat sina terminaler för Tyskland, Finland, Norge, Sri Lanka, Filippinerna, Kambodja, Myanmar och Bahrain. Wests potentiella marknad (på årsbasis) har genom denna geografiska expansion vuxit från omkring 320 till ca 2 400 MSEK (åttafaldigats). Vi har höjt våra långsiktiga tillväxtestimat då utrullningen på nya marknader sker snabbare än vad vi tidigare har estimerat. Vi finner att marknaden ännu inte prisat in den fina tillväxtresa (har alla missat Tyskland nyheten?) som West har framför sig och finner aktien som klart attraktivt värderad med omkring 60 procents potential till Base-case. Läs mer i analysen nedan.

Den fullständiga analysen i PDF-format: http://goo.gl/AmbyBM

Detta är ett pressmeddelande från Redeye. Läs fler analyser på www.redeye.se. 

Prenumerera