Metro + West Pride = sant

Det är med stor stolthet vi vill offentliggöra att Metro är ny mediapartner till West Pride – HBTQ-Festivalen Göteborg. Ett samarbete som kommer innebära en betydligt större synlighet för festivalen runt om i hela Västra Götalandsregionen.

– Vi vill jobba med West Pride för att visa vårt engagemang i det mångkulturella. Tillsammans med West Pride skapar vi ett mycket bra evenemang som engagerar våra läsare i Göteborg och Västra Götalandsregionen, säger Lillemor Walenius, marknadsansvarig Metro Göteborg.

– Vi är oerhört glada över att ha Metro som stolt mediepartner och jag är övertygad om att vårt samarbete kommer att ge Metro nya verktyg utifrån West Prides grundvärden. För oss kommer det här partnerskapet att innebära nya dimensioneri vårt mediearbete och utökade möjligheter i att tillgängliggöra festivalen för många fler, säger Tasso Stafilidis,
verksamhetschef för West Pride.

Samarbetet mellan West Pride och Metro innebär bland annat att Metro producerar en programtidning som distribueras den 20 maj, samma dag som festivalen drar igång med regnbågsflaggning runt om i hela staden. Upplagan når drygt 400 000 läsare. Metro trycker också en överupplaga av programtidningen som kommer att finnas tillgänglig under hela
festivalperioden fram till och med den 2 juni.

– Att Metro nu producerar festivalens programtidning kommer att öka vår synlighet lavinartat i hela Västra Götalandsregionen, vilket med all säkerhet kommer att ha en positiv och attitydförändrande verkan, säger Tasso
Stafilidis, verksamhetschef för West Pride.
 

För mer information, kontakta:

• Lillemor Walenius
marknadsansvarig, Metro Göteborg, Metro Nordic Sweden, 031–743 81 16,lillemor.walenius@metro.se

• Cecilia Alwin
försäljningschef, Metro Göteborg, 031-7438104, cecilia.alwin@metro.se

• Thomas Johnsson
marknads- och kommunikationskoordinator, West Pride, 070–595 61 68,thomas@westpride.se

• Tasso Stafilidis
verksamhetschef, West Pride, 070–376 04 03, tasso@westpride.se

Om oss

WEST PRIDE • EuroPride 2018 14 - 19 augusti 2018 West Pride är Göteborgs färgstarkaste festival – en unik konst- och kulturfestival som lyfter upp normkritik och hbt-personers livssituation genom konst- och kultur. 2017 hade festivalen över 130 00 besök och 280 programpunkter. West Pride är en konst- och kulturfestival som skapar trygga mötesplatser för hbtq-personer och lyfter upp normkritik och hbtq-personers livssituation. Festivalen är gratis för besökarna. Vårt syfte är att synliggöra en mångfald av uttryck genom att samordna och arrangera konst och kultur. Vi skapar mötesplatser och arenor för kunskapsfördjupning, samtal, reflektion, attitydförändring och samhällspåverkan. Vi vill uppmuntra till ett öppet samhällsklimat som motverkar fördomar och diskriminering på grund av sexuell läggning, könsidentitet och/eller -uttryck. Genom våra arrangemang och samarbetspartners är vi en katalysator för positiv förändring lokalt och globalt. Vi vill skapa mötesplatser för människor och organisationer om hbtq-frågor. Genom kost och kultur får festivalen effekter utanför sin avgränsade plats i tid och rum. Festivalen riktar sig i första hand till hbtq-personer i Göteborg och Västra Götalandsregionen, men även till en bredare allmänhet nationellt och internationellt. West Pride grundades 2007 (då under namnet HBT-GBG) av Göteborgs Stadsteater, Kulturhuset Blå Stället, Stora Teatern (f.d. Pusterviksteatern), Röhsska museet och Världskulturmuseet.

Prenumerera