”Move With Pride” sätter fokus på Regnbågsparaden

Den 10:e juni fylls Göteborgs gator av regnbågar och rättvisa. West Pride vill genom kampanjen "Move With Pride" sätta allmänheten i rörelse för en värld fri från fördomar och diskriminering.

West Pride är en årlig konst- och kulturfestival som skapar trygga mötesplatser för hbtq-personer och riktar ljuset mot normkritik och allas lika värde. Med årets kampanj vill West Pride att Regnbågsparaden ska ta större plats.

– Vi vill uppmana alla att delta. Paraden handlar om att skapa en enad röst som står upp för hbtq-personers rätt i samhället. Bara tillsammans kan vi skapa förändring, säger Rebecka Adin, verksamhetsledare West Pride.

Paraden är både en färgsprakande fest och en öppen manifestation för att synliggöra en normbrytande politisk kamp. Det handlar om en rörelse för lika värde.

– Regnbågsparaden är ett förkroppsligande av rörelsen för ett jämlikt samhälle – vi rör oss med stolthet tillsammans mot förändring, säger Tasso Stafilidis, ordförande West Pride.

I år äger Regnbågsparaden rum lördagen den 10:e juni. Paraden avgår från GöteborgsOperans parkering kl 15:00 med samling klockan 14:00. Organisationer och företag anmäler sitt deltagande på westpride.se.

KONTAKT

Rebecka Adin
Presskontakt
0700 92 27 23
rebecka@westpride.se

OM WEST PRIDE • 7-11 JUNI 2017

West Pride är Göteborgs färgstarkaste festival – en unik konst- och kulturfestival som lyfter upp normkritik och hbt-personers livssituation genom konst- och kultur. 2016 hade festivalen 260 programpunkter och 127 000 besök. West Pride har fri entré och alla är välkomna.

Vårt syfte med West Pride är att synliggöra en mångfald av uttryck genom att samordna och arrangera konst och kultur. West Pride skapar också mötesplatser och arenor för kunskapsfördjupning, samtal och reflektion. Vi uppmuntrar till ett öppet och tolerant samhällsklimat i Göteborg och Västra Götalandsregionen som motverkar fördomar och diskriminering på grund av sexuell läggning och könsidentitet. West Pride har ett brett utbud av bland annat musik, sång, dans, teater, film och utställningar.

West Pride når de flesta kulturskapare i Göteborg och Västsverige och bereder plats och möjlighet för dessa att medverka. Förutom ett spännande konstnärligt program presenteras heta och aktuella debatter, seminarier och samtal. Flertalet av programpunkterna äger rum på olika kulturinstitutioner som exempelvis museer och teatrar. Vi samarbetar också med stadens nattklubbar som tar vid och bjuder besökarna på ett fartfyllt nattliv.

Festivalen riktar sig i första hand till HBTQ-personer och deras vänner i Göteborg och Västra Götalandsregionen, men även till en bredare allmänhet nationellt och internationellt.

West Pride grundades 2007 (då under namnet HBT-GBG) av Göteborgs Stadsteater, Kulturhuset Blå Stället, Stora Teatern (f.d. Pusterviksteatern), Röhsska museet och Världskulturmuseet.

Taggar:

Om oss

WEST PRIDE • 7–11 JUNI 2017 West Pride är Göteborgs färgstarkaste festival – en unik konst- och kulturfestival som lyfter upp normkritik och hbt-personers livssituation genom konst- och kultur. 2016 hade festivalen över 127 00 besök och 250 programpunkter. West Pride är en konst- och kulturfestival som skapar trygga mötesplatser för hbtq-personer och lyfter upp normkritik och hbtq-personers livssituation. Festivalen är gratis för besökarna. Vårt syfte är att synliggöra en mångfald av uttryck genom att samordna och arrangera konst och kultur. Vi skapar mötesplatser och arenor för kunskapsfördjupning, samtal, reflektion, attitydförändring och samhällspåverkan. Vi vill uppmuntra till ett öppet samhällsklimat som motverkar fördomar och diskriminering på grund av sexuell läggning, könsidentitet och/eller -uttryck. Genom våra arrangemang och samarbetspartners är vi en katalysator för positiv förändring lokalt och globalt. Vi vill skapa mötesplatser för människor och organisationer om hbtq-frågor. Genom kost och kultur får festivalen effekter utanför sin avgränsade plats i tid och rum. Festivalen riktar sig i första hand till hbtq-personer i Göteborg och Västra Götalandsregionen, men även till en bredare allmänhet nationellt och internationellt. West Pride grundades 2007 (då under namnet HBT-GBG) av Göteborgs Stadsteater, Kulturhuset Blå Stället, Stora Teatern (f.d. Pusterviksteatern), Röhsska museet och Världskulturmuseet.

Kontakt

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Citat

Regnbågsparaden är ett förkroppsligande av rörelsen för ett jämlikt samhälle – vi rör oss med stolthet tillsammans mot förändring.
Tasso Stafilidis, ordförande West Pride