West Pride sätter press på makthavare med massiv namninsamling

10 431 personer skrev under för allas rätt att vara och älska vem en vill under årets West Pride. Nu har namninsamlingen resulterat i fyra stycken 9,6 meter långa listor riktade till makthavarna Stefan Löfven, Alice Bah Kuhnke, Morgan Johansson och Margot Wallström.

– Med årets kampanj ville vi inte bara informera. Vi ville engagera och bli ett verktyg för förändring. Vi måste visa våra makthavare att vi är många som vill se ett ökat fokus på hbtq-personers situation i både Sverige och resten av världen förklarar Mattias Kristoffersson, verksamhetsledare på West Pride.

På de nästan 10 meter långa listorna ryms över 10 000 namn på personer som tillsammans med West Pride kräver att makthavarna tar hänsyn till hbtq-perspektivet när de bedriver sin politik:

– Det gäller både internationella frågor; som att markera mot länder som förtrycker hbtq-personer. Men vi vill även pusha för insatser här i Sverige, som att stötta alla de transpersoner som mår psykiskt dåligt. Folkinstitutets senaste mätning visade att 50 procent av alla transpersoner övervägt att ta livet av sig. Det är helt oacceptabelt.

Till sin hjälp har West Pride även haft sex kända ambassadörer som berättat om sin situation på kampanjsiten pushforpride.se. Bland ambassadörerna fanns transaktivisten Aleksa Lundberg, RFSL:s förbundsordförande Ulrika Westerlund, fotbollsspelaren Anton Hysén, funkisaktivisten Sahar Mosleh och prästen Lars Gårdfeldt, som alla belyste det arbete som kvarstår i vägen mot en rättvisare och mer öppensinnad värld. För att få med det internationella perspektivet bjöds även Stosh Jovan, hbtq-aktivist från Uganda där homosexualitet klassas som ett brott, in.

– En av de bästa arenorna att diskutera den här typen av frågor är på Pride-festivaler, säger Stosh Jovan i sin film på pushforpride.se. 

På sikt kommer namnlistorna att presenteras för de berörda makthavarna, men Mattias på West Pride understryker att frågorna är minst lika viktiga på lokal nivå, i Västra Götaland:

– Vi får inte glömma den resa Göteborg gjort, från ”bögknackarstad” till allt bli allt mer öppen och tillåtande. Vi får inte heller glömma att vi faktiskt har en hel del jobb kvar innan vi är framme vid resans mål; att vara en stad där alla får vara och älska vem en vill.

För mer information och frågor, kontakta:
Mattias Kristoffersson, Verksamhetsledare, West Pride
mattias@westpride.se, 0707 22 70 72

Taggar:

Om oss

WEST PRIDE • EuroPride 2018 14 - 19 augusti 2018 West Pride är Göteborgs färgstarkaste festival – en unik konst- och kulturfestival som lyfter upp normkritik och hbt-personers livssituation genom konst- och kultur. 2017 hade festivalen över 130 00 besök och 280 programpunkter. West Pride är en konst- och kulturfestival som skapar trygga mötesplatser för hbtq-personer och lyfter upp normkritik och hbtq-personers livssituation. Festivalen är gratis för besökarna. Vårt syfte är att synliggöra en mångfald av uttryck genom att samordna och arrangera konst och kultur. Vi skapar mötesplatser och arenor för kunskapsfördjupning, samtal, reflektion, attitydförändring och samhällspåverkan. Vi vill uppmuntra till ett öppet samhällsklimat som motverkar fördomar och diskriminering på grund av sexuell läggning, könsidentitet och/eller -uttryck. Genom våra arrangemang och samarbetspartners är vi en katalysator för positiv förändring lokalt och globalt. Vi vill skapa mötesplatser för människor och organisationer om hbtq-frågor. Genom kost och kultur får festivalen effekter utanför sin avgränsade plats i tid och rum. Festivalen riktar sig i första hand till hbtq-personer i Göteborg och Västra Götalandsregionen, men även till en bredare allmänhet nationellt och internationellt. West Pride grundades 2007 (då under namnet HBT-GBG) av Göteborgs Stadsteater, Kulturhuset Blå Stället, Stora Teatern (f.d. Pusterviksteatern), Röhsska museet och Världskulturmuseet.

Prenumerera

Media

Media