West Prides push blir regeringsfråga


Hbtq-festivalen West Pride i Göteborg skapade rubriker med sin kampanj Push For Pride där över 10 000 personer engagerade sig för att få svenska makthavare att uppmärksamma hbtq-frågor. Nu når kampanjen hela vägen fram till regeringen och Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.


Vid överlämningen den 13 januari kommer Kultur- och demokratiministern att få ta emot en 9,6 m lång lista med 10 431 namn. Namnen kommer från insamlingskampanjen 2015, där West Pride belyste hbtq-frågor med både svenskt och internationellt fokus.

– En kan hävda att vi i Sverige har vi kommit långt, men vi menar att det fortfarande finns mycket kvar att göra för att stärka hbtq-personers rättigheter, förklarar Maria Jönsson som är tillfällig verksamhetsledare på West Pride.

Med överlämningen hoppas West Pride även på ett ökat fokus på transpersoner här i Sverige. När det kommer till kulturen som är ett av Alice Bah Kuhnkes ansvarsområden, handlar det mycket om representation; vem som får lov att synas och på vilka villkor.

– Trots att transpersoner fått en större plats inom kulturen är det ett stort glapp mellan skärmen och verkligheten. Okunskapen är stor och hot och våld är vardag. 50 procent av alla transpersoner uppger att de någon gång försökt ta livet av sig. Lika många berättar att de blivit diskriminerade i arbetslivet, berättar Emma Percival som arbetar som verksamhetskoordinator på West Pride.

Ett annat aktuellt exempel är rättigheterna för de många hbtq-personer som nu söker asyl i Sverige. Personer som ofta möts av bristande kompetens om hbtq-personers levnadssituation i andra länder och som alltför ofta får avslag, trots goda skäl till asyl. Det handlar om internationella relationer och vilka krav Sverige ställer på andra länder.

– All förändring börjar inifrån, med oss, vi måste göra allt som står i vår makt för att värna om allas rätt att vara och älska vem en vill. Det är det vi och ytterligare 10 431 personer kräver här idag, avslutar Emma Percival.


Press är välkomna vid överlämnandet av namnunderskrifter från Push for Pride-kampanjen.

Tid: Onsdagen den 13 januari 2016 kl. 15.00
Plats: Kulturdepartementet, Drottninggatan 16, Stockholm
Anmälan görs till pressekreteraren, Kristoffer Talltorp 08-405 10 00, 072-542 80 32.
Ta med presslegitimation.

Välkomna!

Kontakt West Pride
Emma Percival, verksamhetskoordinator
emma@westpride.se, +46 707 961198

Taggar:

Om oss

WEST PRIDE • 7–11 JUNI 2017 West Pride är Göteborgs färgstarkaste festival – en unik konst- och kulturfestival som lyfter upp normkritik och hbt-personers livssituation genom konst- och kultur. 2016 hade festivalen över 127 00 besök och 250 programpunkter. West Pride är en konst- och kulturfestival som skapar trygga mötesplatser för hbtq-personer och lyfter upp normkritik och hbtq-personers livssituation. Festivalen är gratis för besökarna. Vårt syfte är att synliggöra en mångfald av uttryck genom att samordna och arrangera konst och kultur. Vi skapar mötesplatser och arenor för kunskapsfördjupning, samtal, reflektion, attitydförändring och samhällspåverkan. Vi vill uppmuntra till ett öppet samhällsklimat som motverkar fördomar och diskriminering på grund av sexuell läggning, könsidentitet och/eller -uttryck. Genom våra arrangemang och samarbetspartners är vi en katalysator för positiv förändring lokalt och globalt. Vi vill skapa mötesplatser för människor och organisationer om hbtq-frågor. Genom kost och kultur får festivalen effekter utanför sin avgränsade plats i tid och rum. Festivalen riktar sig i första hand till hbtq-personer i Göteborg och Västra Götalandsregionen, men även till en bredare allmänhet nationellt och internationellt. West Pride grundades 2007 (då under namnet HBT-GBG) av Göteborgs Stadsteater, Kulturhuset Blå Stället, Stora Teatern (f.d. Pusterviksteatern), Röhsska museet och Världskulturmuseet.

Kontakt

Prenumerera

Multimedia

Multimedia