Delårsrapport för kvartalet april – juni 2007 och halvåret januari - juni 2007

• Resultatet efter skatt uppgick till 6,6 MUSD (7,6 MUSD)* för kvartalet och till 5,7 MUSD (13,9 MUSD) för halvåret.

• EBITDA uppgick till 26,8 MUSD (19,2 MUSD) för kvartalet och till 40,5 MUSD (34,1 MUSD) för halvåret.

• Oljeproduktionen ökade med 38% till 2 417 700 fat under kvartalet och med 47% till 4 682 358 fat under halvåret.

• Intäkterna ökade med 48% till 83,8 MUSD (56,6 MUSD) för andra kvartalet och med 44% till 142,6 MUSD 99,2 MUSD) för första halvåret.

• Resultatet efter skatt motsvarade 0,01 USD per aktie (0,01 USD) för kvartalet och 0,00 USD (0,01 USD) för halvåret.

• Investeringsbudgeten för 2007 sänks från 210 MUSD till 198 MUSD

• Förväntad oljeproduktion för 2007 revideras från 12 till 11 miljoner fat, då andra halvårets mål om 7 miljoner fat sannolikt inte uppnås

• Framgångsrika borrningar i alla regioner beräknas resultera i uppgraderade oljereserver

• Bolaget noterades på Stockholmsbörsen i maj 2007*Jämförelsetal avser perioden april-juni 2006 samt januari-juni 2006.


Om oss

West Siberian Resources Ltd är ett oberoende oljebolag verksamt i västra Sibirien, Ryssland. West Siberian Resources depåbevis handlas på Nya Marknaden vid Stockholmsbörsen under symbolen WSIB.

Dokument & länkar