Oljeproduktionen under september och uppdatering om Pechoraneft-förvärvet

West Siberian Resources Ltd’s produktion under september uppgick till 189 537 fat olja, motsvarande cirka 6 317 fat per dag. Produktionssiffrorna inkluderar inte produktionsdata från det nyligen förvärvade Pechoraneft. Pro forma produktionen i September, inklusive Pechoranefts produktion uppgick till 414 904 fat eller 13 830 fat per dag.

Borrprogrammet vid Middle Nyurola fortgår och två källor är under färdigställande. Under månaden utökades vatteninjektionssystemets kapacitet. För närvarande pumpas vatten till fem brunnar. Ytterligare en gasdriven elgenerator har installerats för att generera elektricitet från den gas som produceras vid fälten. I slutet av september slutfördes förvärven av Pechoraneft och NBNK. Pechoranefts oljeproduktion från Middle Kharyaga-fältet uppgick till 225 367 fat motsvarande 7 512 fat per dag i september. Mot bakgrund av de senaste förvärven utvärderar ledningen produktionsplanerna för 2005 och framåt. Det tidigare produktionsmålet för 2005 om 2,45 miljoner fat motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 6 700 fat kommer överträffas. Fortsatta borr- och utvecklingsarbeten i samtliga fält är avsedda att medföra produktionsökningar under fjärde kvartalet 2005 och under kommande år. West Siberians långsiktiga produktionsmål, som tidigare angivits till att år 2007 uppnå en dagsproduktion om 18 000 fat per dag, förväntas också överträffas. “Vår dagsproduktion är nästan sex gånger högre än när vi påbörjade månadsrapporteringen förra hösten. Efter det framgångsrika slutförandet av Pechoraneft-förvärvet uppgår dagsproduktionen till drygt 13 800 fat jämfört med 2 200 fat i vår första produktionsrapport” sa Maxim Barski, West Siberian Resoures’ verkställande direktör i en kommentar. För ytterligare information: Maxim Barski, VD, West Siberian Resources Ltd., tel. 007-095 723 07 18 Eric Forss, styrelseordförande, West Siberian Resources Ltd., tel. 08-613 00 85 Besök även www.westsiberian.com

Om oss

West Siberian Resources Ltd är ett oberoende oljebolag verksamt i västra Sibirien, Ryssland. West Siberian Resources depåbevis handlas på Nya Marknaden vid Stockholmsbörsen under symbolen WSIB.

Prenumerera

Dokument & länkar