Nykterhetslobbyist blir pr-konsult

Nykterhetslobbyist blir pr-konsult Pr-byrån Westander Publicitet & Påverkan stärker sin kompetens inom opinionsbildning och rekryterar Anna Lundell som ny konsult. Anna kommer närmast från UNF, Ungdomens Nykterhetsförbund, där hon varit pressansvarig och arbetat som drogpolitisk sekreterare. - Hos Westander kan jag fortsätta att jobba med frågor som jag själv tror på och öppet kan stå för. Mina praktiska erfarenheter från en idéburen organisations opinionsbildning kommer förhoppningsvis väl till pass för Westanders många lobbyinguppdrag, säger Anna Lundell. Anna Lundell har en fil kand i medie- och kommunikationsvetenskap från Örebro Universitet. Med henne som pressansvarig fördubblades UNF:s mediegenomslag under 2003 jämfört med föregående år. Organisationen har tidigare samarbetat med Westander kring publicitet och påverkan i alkoholfrågor. - UNF är ett lysande exempel på en organisation som med små ekonomiska medel fått ett mycket bra medialt genomslag för sin opinionsbildning - inte minst på lokalplanet runtom i landet, säger Patrik Westander. Pr-byrån Westander har för närvarande nio anställda och drygt 20 aktiva kundrelationer. Westander har som mål att fortsätta att växa lönsamt genom rekrytering. Byråintäkten ökade med 36 procent under första halvåret 2004, jämfört med motsvarande period föregående år. Vinstmarginalen var 28 procent. För mer information, kontakta: Patrik Westander på 08-464 96 51, 073-687 82 55 eller patrik@westander.se Anna Lundell på 08-464 96 63, 070-304 53 52 eller anna.lundell@westander.se För mer information om Westander Publicitet & Påverkan, se www.westander.se Westander hjälper företag och organisationer att få publicitet och/eller påverka politiska beslut. Vi vill bidra till att fler blir aktiva samhällsaktörer. Westander avviker i flera avseenden från den rådande branschlogiken: ENGAGEMANG - vi åtar oss enbart uppdrag som såväl företaget som de personer som jobbar med uppdraget sympatiserar med. ÖPPENHET - vi respekterar och värnar om den öppna demokratiska processen. EFFEKTIVITET - vi hjälper uppdragsgivarna att bygga sin egen pr-kompetens. HANDLING - vi är handlingsorienterade och proaktiva. Bland Westanders uppdragsgivare finns Apoteket, Folksam, Handikappförbunden, Räddningsverket, SBAB, Sida, Skatteverket, Statoil, Svenskt Näringsliv och Sydkraft. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/19/20040719BIT20160/wkr0010.pdf

Om oss

Westander Publicitet & Påverkan hjälper företag och organisationer att få publicitet och/eller påverka politiska beslut. Vi vill bidra till att fler blir aktiva samhällsaktörer.

Dokument & länkar