Skapa publicitet - 101 tips på westander.se

Skapa publicitet - 101 tips på westander.se Pr-byrån Westander utökar idag sin TIPS-funktion på hemsidan, www.westander.se, med en avdelning kallad "Så skapar du publicitet - 101 praktiska tips". - Syftet är att företag och organisationer ska kunna öva upp sin "nyhetsnäsa" och bli mer massmedialt aktiva, säger Henrik Westander. Vi har i många fall valt att exemplifiera med Svenska Freds genomslag i media under 80- och 90-talen, men råden är allmängiltiga. - Den ökade mediemakten till trots är okunskapen om medierelationer stor. Med de här 101 tipsen vill vi hjälpa företag och organisationer att själva ta journalistkontakter och skapa publicitet kring sin verksamhet, säger Patrik Westander. Ett av de 101 tipsen: 48. Statistik Media älskar detta tecken: "%". Inget annat tecken är lika bra när man ska skapa publicitet. Procenttecknet förmedlar ett intryck av objektivitet och trovärdighet. Det indikerar att det gjorts en undersökning och att trender kan beskrivas. Och den som presenterar statistiken får tolkningsföreträde. Exempel: Under flera år, varje månad, presenterade Svenska Freds redan offentlig statistik från SCB över vapenexport. Arbetet tog någon timme varje gång och publiciteten blev omfattande. För mer information, kontakta: Patrik Westander, vd, på 08-464 96 50, 073-687 82 55 eller patrik@westander.se Henrik Westander, styrelseordförande, på +45 59 20 73 73, 070-966 24 47 eller henrik@westander.se För mer information om Westander Publicitet & Påverkan, se www.westander.se Westander Publicitet & Påverkan hjälper företag och organisationer att få publicitet och/eller påverka politiska beslut. Westander vill bidra till att företag och organisationer i högre grad blir aktiva samhällsaktörer. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/25/20011025BIT00620/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/25/20011025BIT00620/bit0001.pdf

Om oss

Westander Publicitet & Påverkan hjälper företag och organisationer att få publicitet och/eller påverka politiska beslut. Vi vill bidra till att fler blir aktiva samhällsaktörer.

Dokument & länkar