Starkt halvår för Westander

Pr-byrån Westander ökade byråintäkten med tio procent under första halvåret 2010, jämfört med motsvarande period förra året. Vinstmarginalen ökade samtidigt till 27 procent.

Westanders vinst uppgick till rekordstora 3,8 miljoner kronor under första halvåret 2010, att jämföra med 3,3 miljoner under första halvåret förra året. Byråintäkten var 14,4 miljoner kronor, en ökning med tio procent från 13,0 miljoner under första halvåret 2009.

Vi gör ett rekordstarkt första halvår på en mycket stark pr-marknad. Det är framför allt företagen som satsar väsentligt mer nu än under lågkonjunkturens 2009, säger pr-byrån Westanders vd Patrik Westander.

Företagskunder svarade för cirka 50 procent av Westanders byråintäkt under första halvåret, medan intresseorganisationer stod för 30 procent och myndigheter för resterande 20 procent. Medierelationer utgjorde cirka 75 procent av byråintäkten och lobbying stod för cirka 25 procent. Westander har för närvarande 21 anställda och cirka 60 aktiva kundrelationer. Byrån planerar en fortsatt tillväxt genom rekrytering av fler pr-konsulter.

Under förra året var vi alltför försiktiga med rekrytering på grund av konjunkturen. Hittills i år har vi anställt tre personer och vi ska rekrytera åtminstone tre konsulter till med praktiska erfarenheter av medierelationer och lobbying, säger Patrik Westander.

Westander har under första halvåret utsetts till såväl Årets Stora Pr-byrå 2009 i Regis och Dagens Industris kundundersökning som Kundens Bästa Pr-byrå 2010 i Novus och Resumés kundundersökning.

 

För mer information, kontakta:

Patrik Westander, vd på Westander, 08-464 96 51, 073-687 82 55, patrik@westander.se

Westanders pr-handbok 2010 kan beställas kostnadsfritt i enstaka exemplar via pr-handboken@westander.se eller laddas ner från www.westander.se

Westander söker lobbyister/pr-konsulter. Läs mer på www.westander.se

Westander hjälper företag och organisationer att få publicitet och/eller påverka politiska beslut. Vi vill bidra till att fler blir aktiva samhällsaktörer. Westander avviker i flera avseenden från den rådande branschlogiken: Engagemang – vi åtar oss enbart uppdrag som såväl företaget som de personer som jobbar med uppdraget sympatiserar med. Öppenhet – vi respekterar och värnar om den öppna demokratiska processen. Effektivitet – vi hjälper uppdragsgivarna att bygga sin egen pr-kompetens. Handling – vi är handlingsorienterade och proaktiva. Bland Westanders uppdragsgivare finns Akademiska Hus, Collectum, Hjärt-Lungfonden, Kronans Droghandel, Michelin, Previa, Statoil, Stim och Svensk Vindenergi.

Om oss

Westander Publicitet & Påverkan hjälper företag och organisationer att få publicitet och/eller påverka politiska beslut. Vi vill bidra till att fler blir aktiva samhällsaktörer.

Dokument & länkar