Nytt äldreboende med sjukhuskoppling blir startskottet för nya Täby Centrum

På måndag 8 september invigs Nya Tibblehemmet som innebär det första steget i den omfattande förnyelsen av Täby Centrum, där White varit involverade under många år.

Tibblehemmet är ett särskilt boende där strävan efter hemtrevnad varit vägledande. Ännu en kvalitet är att det nya vårdhemmet är direktlänkat till Täby Närsjukhus, något som möjliggjorts genom en kreativ markanvändning.

– Det var en spontan idé som visade sig lösa många knutar, säger Mats Egelius,arkitekten bakom lösningen.

Nya Tibblehemmet ligger lite i utkanten, men kan ändå sägas vara det första som påtagligt händer kring utvecklingen av Täby Centrum. White har deltagit aktivt i hela planprocessen med att forma hus, gator och torg. Vi har också gjort gestaltningsprogram, illustrationer mm., och kommer framgent att rita bostäder åt NCC i Täby Centrum.

– Efter många år med planarbete känns det härligt att den långa processen nu ger ett fysiskt resultat, att den stora omvandlingen är påbörjad, säger Mats Egelius som ligger bakom det förlösande grepp som möjliggör nya bostäder mitt i centrum.

Genom lösningen med Tibblehemmet kopplat till baksidan av Täby Närsjukhus frigörs mark då sjukhusets gamla parkeringsplats flyttas till äldreboendets två källarplan. Då öppnades plötsligt för ”finsidan” av Täby Centrum, med en ny esplanad och tänkt bostadsbebyggelse i ett synnerligen attraktivt läge.

Alternativet var att lägga Nya Tibblehemmet på en betydligt mer perifer plats. Nu blir det i stället direktkopplat till närsjukhuset, med allt vad det innebär av direktkontakt med kvalificerad vård vid behov. Även för de boende och deras anhöriga blir den nya placeringen ett lyft, då man t.ex. lätt kan förflytta sig – till fots eller i rullstol – direkt ut i centrums utbud av butiker, bibliotek, kyrka och annan service.

– Vi tror att detta kan bidra till att förenkla och avdramatisera kontakten mellan de boende och deras anhöriga. Det blir lätt att hälsa på farmor eller morfar, samtidigt som man gör andra ärenden i det nya centrum.

<b>Fakta:</b><ul>
<li>Nya Tibblehemmet byggs av Kungsleden. Kommunstyrelsens ordförande Leif Gripenstam inviger bygget med en ceremoni klockan 11.00 på måndag 8 september. På eftermiddagen hålls Öppet Hus för intresserad allmänhet.</li>
<li>Hemmet inrymmer 72 lägenheter med gemensamma lokaler, ytsnålt och effektivt planerade men med stark hemkänsla inbyggd i väggarna.</li>
<li>Varje lägenhet är 32 kvadratmeter, med generösa fönster med låg bröstning för god utblick från sängen.</li>
<li>Mats Egelius är ansvarig för området Bostäder inom White, och har en lång meritlista av god bostadsarkitektur. Mats var även ledande i skapandet av Hammarby Sjöstad.</li><ul>

<b>För mer information:</b>
<i>Mats Egelius,</i> ansvarig arkitekt, tel 070 602 24 33
<i>Jenny Lundberg Lydka</i>, Täby kommun, tel 070 428 91 41

<b>För bilder:</b>
<i>Ann Nilsson</i>, presskontakt, tel 08 402 25 30.

Prenumerera

Dokument & länkar