Innovativ fasaddesign: WICTEC 50 evo COLLECTION gör alla designvarianter möjliga

WICTEC 50 evo COLLECTION sätter nya standarder inom konceptet "Framtidens stad" - med nya profilutföranden, attraktiva färguttryck och spektakulära ljuseffekter, för morgondagens uttrycksfulla fasader. 

WICTEC 50 evo är en vidareutveckling av WICONAs fasadsystem WICTEC 50, en vidareutveckling som WICONA tidigare lanserat inom fönstersystem (WICLINE evo) och dörrsystem (WICSTYLE evo). Nu har samma evolution tagits fram även för fasader. Med den innovativa serien COLLECTION inkluderar WICTEC 50 evo fasadsystem en helt unik design som planerare och arkitekter kan använda för att skapa helt nya visuella uttryck i framtidens stadsmiljö.

WICTEC 50 evo COLLECTION har utvecklats i samarbete med “Uli Schade Industriedesign” och “Bootschaft GbR” i Ulm. Ulm var tidigare hemstad åt Ulm Design College - ett college som fortfarande idag ses som det som det viktigaste designinstitutet näst efter Bauhaus.

Uli Schade förklarar sin tanken bakom utvecklingen av COLLECTION: “Design är alltid förankrad i sin omgivning, vilket måste tas i beaktande när det gäller designkrav. Fasader blir en bärare av mjuka värden såsom elegant, värdefull eller viktig, samt för ekologiska frågor, för övervakning och för säkerhet. Därigenom blir fasaden huvudperson i det urbana livet." 

För Ulm-designern och hans team fanns hela tiden visionen att designa fasader med en starkare känsla, fasader som känns mer animerade, som har ett starkare färguttryck och är mer kaotiska, för att skapa en "personlighet" åt fasaden.  

Resultatet är sex olika profilutföranden, vilka tillsammans skapar flexibla fasaduttryck för ett brett spektra av byggnader. Effekten förstärks genom färgvalet av profiler, tillsammans med integrerad LED-teknik samt olikfärgade ljuseffekter. Paneler (exempelvis trä) kan integreras i profilen, för att ge COLLECTION en attraktiv, alternativ design. Likaså kan externa applikationer, såsom entrétak, skyltar och liknande enkelt fästas genom en ny detalj, helt integrerad i fasaden. 

Henri Gomez, VP DACH / WICONA Brand, förklarar: “Att bygga framtidens stad innebär att lägga till färgelement, som förstärker byggnadens individuella design och skapar en kontrast mot omgivningen eller kompletterar den med ett enhetligt uttryck. Med profilserien COLLECTION sätter WICONA fingret på de nya kravställningar som uppstår i framtidens stadsmiljöer: Med lösningar som arkitekter kan förmedla, både visuellt och funktionellt, till användaren."

‘Funktionalitet’ syftar i detta sammanhang på högsta nivå av användarkomfort genom maximalt ljusinsläpp i byggnaden med slimmade profilsiktlinjer och - relaterat till detta - hög energieffektivitet genom ett passivt utnyttjande av solenergi. Som vanligt när det gäller WICONAs systemprodukter kan ljudisolering, brandskydd och olika säkerhetslösningar på ett elegant sätt integreras i fasadkonstruktionen, så det specifika designuttrycket kan bevaras. 

Cradle to cradle (C2C) - certifierad

Precis som merparten av WICONAs övriga systemprodukter har WICTEC 50 mottagit C2C- certifikat på bronsnivå. C2C- certifikatet kompletterar och erbjuder ett alternativ till de välkända byggnadscertifikaten (DGNB, LEED, BREEAM, etc.). C2Cs kriterier är direkt relaterade till produkten och inte till byggnaden i sin helhet, vilket annars är vanligt. I fokus står istället tillverkarens ansvar, inklusive prefabricering och hela försörjningskedjan. Från ett planeringsperspektiv är det en fördel att veta att WICONAs olika system har minst C2C-certifikat på bronsnivå. 

Taggar:

Om oss

“Technik für Ideen" - Idéer blir verklighet WICONA är ett varumärke inom Hydro Building Systems synonymt med unika, högkvalitativa, kreativa aluminiumkonstruktioner och omtalade projektlösningar. Varumärket har framgångsrikt etablerats på den svenska marknaden och är nu ett av de mest välkända varumärkena inom aluminiumbyggsektorn. Med högkvalitativa fasad-, fönster-, dörr- och skjutdörrsystem kombineras högsta prestanda med funktion och design, och planer och idéer skräddarsys efter krav och önskemål. WICONA karaktäriseras av innovation och framåtanda. Med vår kunskap, vårt högteknologiska produktsortiment och vår höga servicenivå stöttar vi byggprocessen från första skiss till färdigt resultat. Det är "Technik für Ideen".

Prenumerera

Dokument & länkar

Snabbfakta

WICONA lanserar sex olika innovativa profilutförande, vilka tillsammans skapar flexibla fasader och designuttryck för ett brett spektra av byggnader. Denna effekt förstärks genom färgvalet av profiler, tillsammans med integrerad LED-teknik och olikfärgade ljuseffekter. Paneler (exempelvis trä) kan integreras i profilen, för att ge COLLECTION en attraktiv, alternativ design.
Twittra det här

Citat

Att bygga framtidens stad innebär att lägga till färgelement, som förstärker byggnadens individuella design och skapar en kontrast mot omgivningen eller kompletterar den med ett enhetligt uttryck. Med profilserien COLLECTION, sätter WICONA fingret på de nya kravställningar som uppstår i framtidens stadsmiljöer: Med lösningar som arkitekter kan förmedla, både visuellt och funktionellt, till användaren.
Henri Gomez, VP DACH / WICONA Brand