Bokslutskommuniké för Dentware Scandinavia AB för räkenskapsåret 2015

Kvartalsrapport 1 oktober – 31 december 2015:

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 886 tkr (1 797), vilket är en ökning med 5,0 procent. 

 • Rörelseresultatet blev -1 331 tkr (-2 036), vilket är en förbättring med 34,6 procent.

Helårsrapport 1 januari – 31 december 2015:

 • Nettoomsättningen uppgick till 6 864 tkr (6 088), vilket är en ökning med 12,7 procent. 

 • Rörelseresultatet blev -7 456 tkr (-7 474), vilket är en förbättring med 0,2 procent.
 • Årets resultat blev -5 420 tkr (-5 934), vilket är en förbättring med 514 tkr. 

 • Kassaflöden från den löpande verksamheten -5 081, vilket är en förbättring med 905 tkr.
 • Likvida medel vid årets slut 8 754 tkr (exklusive tecknat, ej inbetalt aktiekapital)

Årets resultat föreslås balanseras i ny räkning.

Rapporten har inte varit föremål för granskning av revisorerna.

Den fullständiga årsredovisningen kommer finnas tillgänglig för allmänheten den 9 mars 2016.

Händelser efter räkenskapsårets utgång:

 • Beslut från bolagsstämman 20151221 blev registrerad den 11 Januari 2016
 • Företrädesemissionen genomförd i december 2015 blev registrerad den 25 Januari 2016

Årsstämman kommer hållas den 17 mars 2016 i Göteborg.

Tidpunkt för nästa rapportering (Q1 2016) är den 28 april 2016.

Händelser efter räkenskapsårets utgång:

 • Beslut från bolagsstämman 20151221 blev registrerad den 11 Januari 2016
 • Företrädesemissionen genomförd i december 2015 blev registrerad den 25 Januari 2016

Årsstämman kommer hållas den 17 mars 2016 i Göteborg.

Tidpunkt för nästa rapportering (Q1 2016) är den 28 april 2016.

Dentwares verksamhet är inriktad på det dentalprotetiska området, vilket innebär framställning av individanpassade kronor samt tand- eller implantatstödda broar och överkonstruktioner.

I produktionen används 3Dskrivar teknologi som är snabbare, billigare och mer miljövänlig i jämförelse med de traditionella tillverkningsmetoderna. Dentware Scandinavia AB arbetar aktivt med att utveckla nya metoder och tekniker i produktionen, vilket medfört att företaget idag innehar två patent. Företaget är beläget i Kristianstad. Dentware Scandinavia AB hade den 31 december 2015 ca.781 aktieägare som tillsammans hade ett innehav av 10 130 250st aktier i bolaget.

www.dentware.se

Om oss

Wiemas är specialiserade på individanpassade tand- och implantatburna kron- och brokonstruktioner i keramer, koboltkrom och titan som framställs med hjälp av avancerad CAD/CAM-teknik. Den tredje generationens teknologi, 3D skrivarteknologin, har relativt nyligen introducerats inom det dentala området. Försäljning är inriktad mot det dentalprotetiska området och de största marknaderna för Wiema finns för närvarande i Sverige, Norge, Danmark och Frankrike. Alla produkter produceras i Sverige med både tillverkning och lager i Helsingborg, där även huvudkontor är beläget sedan 2016.

Prenumerera

Dokument & länkar