Dentware Scandinavia AB (publ): Förvärvet av Brånemark Integration AB är genomfört

Från och med idag är Dentware ägare till 100% av Brånemark Integration AB och dess helägda dotterbolag i Frankrike Biosmile SARL.

De slutliga åtgärderna rörande Dentwares förvärv av Brånemark Integration AB blev idag färdigställda genom undertecknandet av tillträdesdokumentation och betalning (i aktier och kontanta medel) till (tidigare) ägare.

"Idag har vi nått en milstolpe och påbörjat en ny tidsräckning", säger Dentware VD Per Dybwad och fortsätter "Den finansiella marknaden reagerade uppenbart positivt på affären genom att förse oss med den nödvändiga finansieringen genom dom nyligen avslutade och övertecknade nyemissionerna. Nu är det upp till oss att belöna våra aktieägare genom att utnyttja de möjligheter förvärvet öppnar för. Vi är nu väl positionerade för ökad tillväxt och internationell expansion. Naturligtvis återstår en hel del arbete för att effektivisera och samordna verksamheterna, men det finns en gemensam vision och en stor entusiasm både bland de anställda och i styrelserummet. Vi är mycket glada att nu lägga förhandlingar, finansiering och formaliteter bakom oss för att istället kunna ägna oss åt verksamheten".

"Jag är glad att nu kunna lägga fullt fokus på drift och utveckling", säger Brånemark Integration VD Mikael Escobar-Bach, och tillägger "Våra utsikter är mycket spännande och tidpunkten är perfekt i förhållande till den förestående lanseringen av det nya implantatsystemet Respect ".

”Med affären nu på plats har vi tagit det första stora steget mot att realisera vår vision att igen placera svensk dentalinnovation på världskartan” avslutar ordförande Stefan Jacobsson.

För ytterligare information kontakta VD Per Dybwad, tel +41 794 391 310, eller ordförande Stefan Jacobsson, tel. 0708-79 54 28.

Kort om Dentware Scandinavia AB (publ)
Det innovativa bolaget Dentware Scandinavia AB – bildat i Kristianstad 2011 – framställer kostnadseffektiva, individanpassade tand- och implantatburna kron- och brokonstruktioner i titan och koboltkrom med hjälp av avancerad, delvis unik, 3D-skrivarteknologi. Dentwares försäljning är idag inriktad mot det dentalprotetiska området. Marknaden för dessa produkter är mycket omfattande och under snabb tillväxt. Bolagets största marknader i dag är Sverige, Norge samt Frankrike. Dentware är inne i en spännande expansiv fas och nya marknader förhandlas i dagsläget.

Om oss

Wiemas är specialiserade på individanpassade tand- och implantatburna kron- och brokonstruktioner i keramer, koboltkrom och titan som framställs med hjälp av avancerad CAD/CAM-teknik. Den tredje generationens teknologi, 3D skrivarteknologin, har relativt nyligen introducerats inom det dentala området. Försäljning är inriktad mot det dentalprotetiska området och de största marknaderna för Wiema finns för närvarande i Sverige, Norge, Danmark och Frankrike. Alla produkter produceras i Sverige med både tillverkning och lager i Helsingborg, där även huvudkontor är beläget sedan 2016.

Prenumerera

Dokument & länkar