Dentware Scandinavia AB (publ): Registrering av nyemission

Registreringen av Dentware Scandinavia AB:s nyemission handläggs av Bolagsverket och förväntas vara klar senast vecka 19.

I Emissionsmemorandumet anges att registreringen ska ske i slutet på april, detta löfte kommer troligtvis inte att kunna infrias. När Bolagsverket registrerat emissionen kommer handeln med BTA att upphöra.

Anledningen till förseningen är att administrationen kring emissionen tagit längre tid än planerat. Vi beklagar detta

För ytterligare information vänligen kontakta:

Per Dybwad, VD, Dentware Scandinavia AB
E-post: per.dybwad@dentware.se

Kort om Dentware Scandinavia AB (publ)

Dentware Scandinavia AB’s verksamhet är inriktad på det dentalprotetiska området, vilket innebär framställning av individanpassade kronor jämte tand- eller implantatstödda broar och överkonstruktioner. Marknaden för dessa produkter är mycket stor. Sålunda bedömer Bolaget att det opereras in cirka 12 miljoner tandimplantat varje år globalt sett. Samtliga dessa implantat behöver någon form av individuella överkonstruktioner, dvs. kronor eller broar.

Om oss

Wiemas är specialiserade på individanpassade tand- och implantatburna kron- och brokonstruktioner i keramer, koboltkrom och titan som framställs med hjälp av avancerad CAD/CAM-teknik. Den tredje generationens teknologi, 3D skrivarteknologin, har relativt nyligen introducerats inom det dentala området. Försäljning är inriktad mot det dentalprotetiska området och de största marknaderna för Wiema finns för närvarande i Sverige, Norge, Danmark och Frankrike. Alla produkter produceras i Sverige med både tillverkning och lager i Helsingborg, där även huvudkontor är beläget sedan 2016.

Prenumerera

Dokument & länkar