Emissionsmemorandum publicerat

Dentware Scandinavia AB har i dag publicerat emissionsmemorandum och övrig support dokumentation inför den tidigare annonserade nyemission med teckningsperiod från i dag till 16 december.

Fullständigt emissionsmemorandum och teckningssedlar finns publicerade på Bolagets hemsida www.dentware.se, på AktieTorgets hemsida www.aktietorget.se, samt på Aktieinvests hemsida www.aktieinvest.se från och med teckningsperiodens första dag.

För ytterligare information om bolaget och nyemissionen kontakt VD Per Dybwad, tel +41 794 391 310, eller ordförande Stefan Jacobsson, tel. 0708-79 54 28.


Kort om Dentware Scandinavia AB (publ)

Det innovativa bolaget Dentware Scandinavia AB – bildat i Kristianstad 2011 – framställer kostnadseffektiva, individanpassade tand- och implantatburna kron- och brokonstruktioner i titan och koboltkrom med hjälp av avancerad, delvis unik, 3D-skrivarteknologi. Dentwares försäljning på drygt SEK 6 miljoner under 2014 är idag inriktad mot det dentalprotetiska området. Bolagets största marknader är Sverige, Norge samt Frankrike. Dentware är inne i en mycket expansiv fas och nya marknader förhandlas i dagsläget.


Dentware Scandinavia AB

Stridsvagnsvägen 14
291 39 KRISTIANSTAD                                                             E-post: info@dentware.se
Tel 044-20 28 94                                                                       Hemsida: www.dentware.se/

Taggar:

Om oss

Wiemas är specialiserade på individanpassade tand- och implantatburna kron- och brokonstruktioner i keramer, koboltkrom och titan som framställs med hjälp av avancerad CAD/CAM-teknik. Den tredje generationens teknologi, 3D skrivarteknologin, har relativt nyligen introducerats inom det dentala området. Försäljning är inriktad mot det dentalprotetiska området och de största marknaderna för Wiema finns för närvarande i Sverige, Norge, Danmark och Frankrike. Alla produkter produceras i Sverige med både tillverkning och lager i Helsingborg, där även huvudkontor är beläget sedan 2016.

Prenumerera

Dokument & länkar