Emissionsmemorandum publicerat

Dentware Scandinavia AB har i dag publicerat emissionsmemorandum och övrig support dokumentation inför den tidigare annonserade nyemission med teckningsperiod från i dag till 16 december.

F ullständigt emissionsmemorandum och teckningssedlar finns publicerade på Bolagets hemsida www.dentware.se , på AktieTorgets hemsida www.aktietorget.se , samt på Aktieinvests hemsida www.aktieinvest.se från och med teckningsperiodens första dag.

För ytterligare information om bolaget och nyemissionen kontakt VD Per Dybwad, tel +41 794 391 310, eller ordförande Stefan Jacobsson, tel. 0708-79 54 28.


Kort om Dentware Scandinavia AB (publ)

Det innovativa bolaget Dentware Scandinavia AB – bildat i Kristianstad 2011 – framställer kostnadseffektiva, individanpassade tand- och implantatburna kron- och brokonstruktioner i titan och koboltkrom med hjälp av avancerad, delvis unik, 3D-skrivarteknologi. Dentwares försäljning på drygt SEK 6 miljoner under 2014 är idag inriktad mot det dentalprotetiska området. Bolagets största marknader är Sverige, Norge samt Frankrike. Dentware är inne i en mycket expansiv fas och nya marknader förhandlas i dagsläget.


Dentware Scandinavia AB

Stridsvagnsvägen 14
291 39 KRISTIANSTAD                                                             E-post: info@dentware.se
Tel 044-20 28 94                                                                       Hemsida: www.dentware.se/

Taggar:

Om oss

Wiemas är specialiserade på individanpassade tand- och implantatburna kron- och brokonstruktioner i keramer, koboltkrom och titan som framställs med hjälp av avancerad CAD/CAM-teknik. Den tredje generationens teknologi, 3D skrivarteknologin, har relativt nyligen introducerats inom det dentala området. Försäljning är inriktad mot det dentalprotetiska området och de största marknaderna för Wiema finns för närvarande i Sverige, Norge, Danmark och Frankrike. Alla produkter produceras i Sverige med både tillverkning och lager i Helsingborg, där även huvudkontor är beläget sedan 2016.

Prenumerera

Dokument & länkar