Henrik Werner utsedd till ny VD i Dentware Scandinavia AB (publ)

Dentware har anställt företagaren och tandläkaren Henrik Werner som VD i bolaget med tillträde den 31 oktober 2016. Närmast kommer Henrik från en roll som VD för en av Malmös största privata tandläkarkliniker.

Henrik Werner har arbetat som tandläkare i drygt 18 år med erfarenhet från såväl Sverige som Storbritannien. De senaste 15 åren har Henrik varit verksam inom den privata tandvården, och även startat och drivit en av Malmös mest framgångsrika tandläkarkliniker. Vid sidan om tandläkaryrket har Henrik även, i sin egenskap av entreprenör, arbetat med digital innovation och marknadsföring.

”Dentware har alla förutsättningar att ta täten i branschen, och det är med stor entusiasm jag ser fram emot att leda bolaget. Kunskapsmässigt ligger Dentware redan långt fram i ledet inom 3D-teknologi och tack vare de omfattande nyinvesteringar i maskinutrustning som nu görs blir Dentware ännu mer konkurrenskraftigt”, säger Henrik Werner.

”Henrik är en dokumenterat skicklig yrkesman med en specialistkunskap som kommer vara särskilt värdefull för Dentware. I tillägg till att Henrik har fullständig förståelse för kundens och patientens behov, är han också en entreprenör med innovativa idéer och goda ledaregenskaper. Vi är mycket glada att tillsammans med Henrik fortsätta utveckla Dentware”, säger Stefan Jacobsson, styrelseordförande i Dentware.

Henrik tillträder sin tjänst den 31 oktober och kommer direkt att fokusera på att verkställa Dentwares affärsplan, och på så sätt säkra en effektiv produktionskedja i Helsingborg.

”Mitt fokus nu ligger på att skyndsamt få en innovationskraftig organisation och en effektiv produktion på plats i Helsingborg. Med min erfarenhet som egenföretagare inom tandvårdsbranschen har jag djup kunskap om tandteknik, nära relationer till många dentallaboratorier och god förståelse för de marknader där Dentware har framtida potential”, avslutar Henrik Werner.  

För ytterligare information vänligen kontakta:

Stefan Jacobsson, styrelsens ordförande, Dentware Scandinavia AB (publ)
E-post: stefan.jacobsson@jowa.se

Kort om Dentware Scandinavia AB (publ)

Det innovativa bolaget Dentware Scandinavia AB – bildat i Kristianstad 2011 – framställer kostnadseffektiva, individanpassade tand- och implantatburna kron- och brokonstruktioner i titan och koboltkrom med hjälp av avancerad, delvis unik, 3D-skrivarteknologi. Bolagets största marknader är Sverige, Norge samt Frankrike. 

Om oss

Wiemas är specialiserade på individanpassade tand- och implantatburna kron- och brokonstruktioner i keramer, koboltkrom och titan som framställs med hjälp av avancerad CAD/CAM-teknik. Den tredje generationens teknologi, 3D skrivarteknologin, har relativt nyligen introducerats inom det dentala området. Försäljning är inriktad mot det dentalprotetiska området och de största marknaderna för Wiema finns för närvarande i Sverige, Norge, Danmark och Frankrike. Alla produkter produceras i Sverige med både tillverkning och lager i Helsingborg, där även huvudkontor är beläget sedan 2016.

Prenumerera

Dokument & länkar