Marknadsmeddelande 190/15 – Information om företrädesemission i Dentware Scandinavia AB

Sista dag för handel i bolagets aktie (DENT) med rätt till tilldelning av teckningsrätter i emissionen är den 23 november 2015. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till teckningsrätter är den 24 november 2015.

För en (1) befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie för 3,50 sek/st. (1:2 á 3,50 sek)

Teckningsrätterna kommer att handlas på AktieTorget mellan den 30 november 2015 till och med den 14 december 2015.

De betalda tecknade aktierna kommer handlas från och med den 30 november 2015 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Teckningstiden är den 30 november 2015 till och med den 16 december 2015.

Information om teckningsrätten:
Kortnamn: DENT TR
ISIN-kod: SE0007757299
Orderboks-ID: 115946
Första handelsdag: Den 30 november 2015

Sista handelsdag: Den 14 december 2015
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18

Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT

Information om betald tecknad aktie:
Kortnamn: DENT BTA

ISIN-kod: SE0007757307
Orderboks-ID: 115947
Handelsperiod: Den 30 november 2015 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18

Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT

Stockholm den 19 november 2015

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-511 68 000 eller via

e-post marknadsmeddelanden@aktietorget.se

Om oss

Wiemas är specialiserade på individanpassade tand- och implantatburna kron- och brokonstruktioner i keramer, koboltkrom och titan som framställs med hjälp av avancerad CAD/CAM-teknik. Den tredje generationens teknologi, 3D skrivarteknologin, har relativt nyligen introducerats inom det dentala området. Försäljning är inriktad mot det dentalprotetiska området och de största marknaderna för Wiema finns för närvarande i Sverige, Norge, Danmark och Frankrike. Alla produkter produceras i Sverige med både tillverkning och lager i Helsingborg, där även huvudkontor är beläget sedan 2016.