Nyemissionen registrerad

Dentware har under december månad genomfört en företrädesemission och en riktad emission. Företrädesemissionen tillförde bolaget 17,7 miljoner kronor innan emissionskostnader, vilka uppgår till cirka 500 000 kronor. Emissionen genomfördes för att säkerställa förvärvet av Brånemark Integration AB.

Med anledning av att aktierna registrerats hos Bolagsverket kommer handel i BTA att upphöra och utfärdade BTA kommer att ersättas med aktier.

-      Sista dag för handel med BTA är 2016-01-28

-      Stoppdag hos Euroclear i BTA är 2016-02-01

-      De nya aktierna beräknas finnas på respektive vp-konto/depå 2016-02-03

Utöver företrädesemissionen genomförde Dentware en riktad emission om 1 500 000 aktier vilket tillför bolaget ytterligare 5 250 000 kronor, innan emissionskostnader. Av dessa har en delregistrering gjorts om 114 286 aktier. Efter dessa registreringar av emissionerna är nu antalet aktier 15 309 661 stycken och aktiekapitalet uppgår till 1 530 966,10 kronor.

Återstående del av den riktade emissionen kommer registreras så snart som möjligt, detta kommer offentliggöras i ett ytterligare PM.

För ytterligare information om bolaget kontakta VD Per Dybwad, tel +41 794 391 310, eller ordförande Stefan Jacobsson, tel. 0708-79 54 28.

Kort om Dentware Scandinavia AB (publ)

Det innovativa bolaget Dentware Scandinavia AB – bildat i Kristianstad 2011 – framställer kostnadseffektiva, individanpassade tand- och implantatburna kron- och brokonstruktioner i titan och koboltkrom med hjälp av avancerad, delvis unik, 3D-skrivarteknologi. Dentwares försäljning är idag inriktad mot det dentalprotetiska området. Marknaden för dessa produkter är mycket omfattande och under snabb tillväxt. Bolagets största marknader i dag är Sverige, Norge samt Frankrike. Dentware är inne i en spännande expansiv fas och nya marknader förhandlas i dagsläget.

Dentware Scandinavia AB

Stridsvagnsvägen 14

291 39 KRISTIANSTAD                                                                E-post: info@dentware.se

Tel 044-20 28 94               Hemsida: www.dentware.se

Om oss

Wiemas är specialiserade på individanpassade tand- och implantatburna kron- och brokonstruktioner i keramer, koboltkrom och titan som framställs med hjälp av avancerad CAD/CAM-teknik. Den tredje generationens teknologi, 3D skrivarteknologin, har relativt nyligen introducerats inom det dentala området. Försäljning är inriktad mot det dentalprotetiska området och de största marknaderna för Wiema finns för närvarande i Sverige, Norge, Danmark och Frankrike. Alla produkter produceras i Sverige med både tillverkning och lager i Helsingborg, där även huvudkontor är beläget sedan 2016.

Prenumerera

Dokument & länkar