Wiema AB (publ) inleder ett omfattande samarbete med världsaktör.

Wiema AB (publ) inleder ett betydande samarbete med Glidewell Laboratories, ett av världens största och främsta dentallaboratorier vars koncern även innefattar bolag som leder utvecklingen av dentala keramer.

Samarbetet inleds genom att Wiema AB (publ), omgående tar över och får fullständiga rättigheter för marknadsföring, distribution, och försäljning av Glidewells dentala produktsortiment i Skandinavien.

– Samarbetet innebär ett stort komplement till Wiemas produktområden som realiserar större värden i bolaget och bidrar till långsiktiga positiva försäljningseffekter säger Daniel Henriksson, produktansvarig på Wiema AB.

– Samarbetet ligger helt i linje med det produktutbud som Wiema erbjuder, fortsätter Daniel Henriksson.

Glidewell är marknadsdominerande på den amerikanska marknaden vad gäller tandteknik och expanderar just nu kraftigt i Europa. Utöver den tandtekniska verksamheten så har Glidewell bolag verksamma inom tillverkning, marknadsföring och försäljning inom dentala implantat och dentala keramer.

Detta kommer också stärka oss finansiellt och effekterna av samarbetet kommer att börja märkas omgående i verksamheten. Potentialen i samarbetet är betydande för Wiemas fortsatta utveckling och försäljning säger Henrik Werner, VD på Wiema AB.

För ytterligare information, kontakta:
Henrik Werner, VD Wiema                         
Mobil: 0708-53 00 01                                                       
E-post: henrik.werner@wiema.com                                   
www.wiema.com

Denna information är sådan information som Wiema AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 mars 2017.

Wiema, tidigare Dentware, grundades 2011. Bolaget utvecklar kostnadseffektiva, individanpassade tand- och implantatburna kron- och brokonstruktioner i titan och koboltkrom, med hjälp av avancerad och delvis unik CAD CAM teknik. Genom dotterbolaget Brånemark tillverkas även implantat. Wiema handlas på Aktietorget med sitt nya namn och förkortningen WIEM, från och med den 14 februari 2017.

       

Om oss

Wiemas är specialiserade på individanpassade tand- och implantatburna kron- och brokonstruktioner i keramer, koboltkrom och titan som framställs med hjälp av avancerad CAD/CAM-teknik. Den tredje generationens teknologi, 3D skrivarteknologin, har relativt nyligen introducerats inom det dentala området. Försäljning är inriktad mot det dentalprotetiska området och de största marknaderna för Wiema finns för närvarande i Sverige, Norge, Danmark och Frankrike. Alla produkter produceras i Sverige med både tillverkning och lager i Helsingborg, där även huvudkontor är beläget sedan 2016.

Prenumerera

Dokument & länkar