Wiema tecknar avtal med Esbjerg Dental

Esbjerg Dental är ett av Danmark största dentallabb. Under tre månader har de kört en testperiod med Wiemas produkter och analyserat resultatet. Detta har resulterat i att Esbjerg Dental nu tecknat ett 12-månaders avtal med Wiema, med möjlighet till förlängning.

-       Vi har med stolthet uppfyllt alla deras krav på kvalité och leveranser, säger Sofi Häckter, VD Wiema. Därför har de nu valt att lägga större delen av sin produktion av skeletterade partar hos Wiema. Beställning kommer att ske efter avrop, då avtalet inte innefattar någon garanterad beställningsvolym.

Detta kommer att påverka Wiemas produktion och resultat för 2017. Esbjerg Dentals beräknade beställningsvolym är 1 500 artiklar per månad, vilket motsvarar två miljoner kronor per år.

-       Esbjerg Dental är ett ständigt växande bolag och om detta samarbete faller väl ut under 2017, så har vi preliminära planer på att öka produktionsvolymen hos Wiema under 2018, säger Thomas Bent Thomsen, ägare Esbjerg Dental. 

För ytterligare information, kontakta:
Sofi Häckter, VD Wiema                          
E-post: info@wiema.com                                   
www.wiema.com

Denna information är sådan information som Wiema AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 maj 2017.

Wiema, tidigare Dentware, grundades 2011. Bolaget tillverkar kostnadseffektiva, individanpassade tandburna kron- och brokonstruktioner samt SLM delproteser i koboltkrom, med hjälp av avancerad CAD CAM teknik. Wiema är även distributörer för BruxZir från Glidewell.

Om oss

Wiemas är specialiserade på individanpassade tand- och implantatburna kron- och brokonstruktioner i keramer, koboltkrom och titan som framställs med hjälp av avancerad CAD/CAM-teknik. Den tredje generationens teknologi, 3D skrivarteknologin, har relativt nyligen introducerats inom det dentala området. Försäljning är inriktad mot det dentalprotetiska området och de största marknaderna för Wiema finns för närvarande i Sverige, Norge, Danmark och Frankrike. Alla produkter produceras i Sverige med både tillverkning och lager i Helsingborg, där även huvudkontor är beläget sedan 2016.

Prenumerera

Dokument & länkar