Ny kommunikationschef på Wihlborgs

Karin Wittsell Heydl tillträder som ny kommunikationschef på Wihlborgs den 1 november. Karin kommer även att ingå i Wihlborgs koncernledning.

Karin har arbetat som kommunikatör på Wihlborgs i drygt två år. Tidigare har hon arbetat med liknande uppgifter på bland annat Sparbanken Öresund. I rollen som kommunikationschef på Wihlborgs får hon nu det övergripande ansvaret för intern och extern kommunikation samt marknadsföring.

- Karin har under sin tid på Wihlborgs visat en god förståelse för Wihlborgs affär och framgångsrikt drivit flera olika kommunikationsprojekt. Därför känns det naturligt att Karin nu axlar rollen som kommunikationschef, säger Anders Jarl, vd för Wihlborgs Fastigheter.

- Det känns både roligt och stimulerande att få förtroendet att driva arbetet med att ytterligare stärka Wihlborgs varumärke och profil som det ledande fastighetsbolaget i Öresundsregionen. I takt med den snabba digitala utvecklingen ökar behovet av att vidareutveckla både företagets externa och interna kommunikation, säger Karin Wittsell Heydl.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

Anders Jarl, vd, 040-690 57 10
Karin Wittsell Heydl, kommunikationschef, 040-690 57 36

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn. I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.

Fastigheternas bokförda värde uppgår till 31 mdkr med ett årligt hyresvärde om 2,3 mdkr. Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Taggar:

Om oss

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn.I Malmö, Helsingborg och Lund är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.