Pressmeddelande: Wihlborgs bygger om och hyr ut Magasinet i Malmö

300 meter från Malmö Centralstation bygger Wihlborgs om en magasinsbyggnad till spännande och moderna arbetsmiljöer.

På den gamla Stockholmskajen i Nyhamnen ligger en gammal magasinsbyggnad från början av 1950-talet. Fastigheten är välbelägen endast ett stenkast från Centralstationen. Här skapar Wihlborgs en modern arbetsmiljö under projektnamnet Magasinet, som innehåller 5 000 kvm kontor. Projektet är kostnadsberäknat till 85 Mkr och blir färdigt vid årsskiftet. Förutom de 5 000 kvadratmeterna har bottenvåningen på 1 700 kvm tidigare byggts om och anpassats för de nuvarande hyresgästerna.

Ett hyresavtal har tecknats med LRF Media för 1 900 kvm kontorsyta. De flyttar in på plan 4 och 5 den 1 januari 2013.

– Magasinet är en av inre hamnens mest karakteristiska byggnader som vi nu bygger om till en spännande kontorsmiljö i ett ypperligt exponeringsläge, säger Anders Jarl VD för Wihlborgs Fastigheter AB.

– Vi är väldigt glada över att LRF Media flyttar in på de två översta våningarna. Deras etablering bekräftar det stora företagsintresset för Magasinet, avslutar Anders Jarl.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Anders Jarl, VD, 040-690 57 10, 0733-71 17 10
Christer Johansson, Ekonomi- och finanschef, 040-690 57 06, 0733-71 17 06
Iréne Johansson, Informationschef, 040-690 57 21, 0733-71 17 21

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet är beläget i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn.
I Malmö och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.
Fastigheternas bokförda värde uppgår till 18 mdkr med ett årligt hyresvärde om 1,6 mdkr.
Wihlborgs är noterat på OMX Nordiska listan, Mid Cap.

Taggar:

Om oss

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn.I Malmö, Helsingborg och Lund är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Prenumerera

Dokument & länkar