Pressmeddelande: Wihlborgs förvärvar i Helsingborg

Wihlborgs köper fastighet med 32 700 m2 tomtyta på Ättekulla.

Wihlborgs fortsätter att växa i Helsingborg och förvärvar genom en bolagsaffär fastigheten Bunkagården Västra 8 av Tamar European Industrial Fund Limited, för 46,4 Mkr. Fastigheten är belägen på ett mycket gott kommunikationsläge på Ättekulla industriområde.

På fastigheten finns en effektiv lagerbyggnad om totalt ca 10 400 m², varav 9 500 m² omfattar lager- och distributionsytor. Fastigheten är i princip fullt uthyrd till Posten Logistik och Puma. Tomtytan omfattar ca 32 700 m² och således finns det utvecklingsmöjligheter. Tidigare har det dessutom gått järnvägsspår in på fastigheten.

– Genom förvärvet stärker Wihlborgs ytterligare fastighetsinnehavet i Helsingborg, säger Anders Jarl VD för Wihlborgs Fastigheter. Vår möjlighet till flexibilitet för att hjälpa våra hyresgäster ökar ytterligare och vi får en effektiv lagerfastighet med ett stabilt kassaflöde och en avkastning om ca 9 procent.

Wihlborgs tillträder fastigheten i början av april 2012.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Anders Jarl, VD, 040-690 57 10, 0733-71 17 10
Christer Johansson, Ekonomi- och finanschef, 040-690 57 06, 0733-71 17 06
Iréne Johansson, Informationschef, 040-690 57 21, 0733-71 17 21

Informationen är sådan som Wihlborgs skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande tisdagen den 10 april kl. 11.45.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet är beläget i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn.
I Malmö och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.
Fastigheternas bokförda värde uppgår till 18 mdkr med ett årligt hyresvärde om 1,6 mdkr.
Wihlborgs är noterat på OMX Nordiska listan, Mid Cap.

Taggar:

Om oss

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn.I Malmö, Helsingborg och Lund är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Prenumerera

Dokument & länkar