Pressmeddelande: Wihlborgs hållbarhetsredovisning för 2012

Wihlborgs andra hållbarhetsredovisning enligt GRI:s riktlinjer B+ finns nu publicerad på webben.

Wihlborgs har publicerat sin andra hållbarhetsredovisning enligt GRI:s (Global Reporting Initiative) riktlinjer, B+. Plustecknet innebär att redovisningen blivit externt granskad av en revisionsbyrå.

‒ Ska Wihlborgs fortsätta att vara en bra spelare på marknaden, måste vi kunna förhålla oss till framtida utmaningar ur såväl ekonomiskt, miljömässigt som socialt perspektiv. Och i takt med att omvärlden förändras är det viktigt att vi som företag kan möta dessa förändringar, säger Anders Jarl VD för Wihlborgs Fastigheter.

‒ Det är med stolthet vi publicerar vår andra hållbarhetsredovisning. Vi vill visa att vi är ett sunt och etiskt företag att hyra lokaler av, arbeta på och investera i, avslutar Anders Jarl.

Wihlborgs Fastigheter AB

Anders Jarl, VD, 040-690 57 10, 0733-71 17 10
Hanna Claesson, miljöchef, 040-690 57 92, 0733-71 17 92
Iréne Johansson, informationschef, 040-690 57 21, 0733-71 17 21

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet är beläget i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn.
I Malmö och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.
Fastigheternas bokförda värde uppgår till 19,9 mdkr med ett årligt hyresvärde om 1,7 mdkr.
Wihlborgs är noterat på OMX Nordiska listan, Mid Cap.

Taggar:

Om oss

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn.I Malmö, Helsingborg och Lund är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.