Pressmeddelande: Wihlborgs hyr ut till Bosch på Ideon

Bosch etablerar i Lund och flyttar in på Ideon.

Wihlborgs har tecknat hyresavtal med Robert Bosch AB som flyttar in på 500 m2 i Alfa 2 på Ideon i Lund. Inflyttning sker under december 2015. Bosch har option på ytterligare 1 000 m2 i fastigheten.

– Vi är mycket glada över att välkomna Bosch till Ideon när de nu väljer att etablera sin utvecklingsenhet för mjukvaruutveckling i Lund, säger Anders Jarl, VD för Wihlborgs Fastigheter. Det är positivt för Ideon att en stor aktör som Bosch flyttar in och det stärker företagsklimatet ytterligare.

– Det känns bra för oss att etablera i Lund och att vi också har hittat optimala lokaler för vår nya verksamhet, kommenterar Inger Rosén, kommunikationschef för Robert Bosch AB.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

Anders Jarl, VD, 040-690 57 10
Magnus Andersson, Fastighetschef, 040-690 57 28

Informationen är sådan som Wihlborgs Fastigheter AB (publ) kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande måndagen den 2 november kl 13.00.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn.
I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.
Fastigheternas bokförda värde uppgår till 26,7 mdkr med ett årligt hyresvärde om 2,2 mdkr. Wihlborgs är noterat på Nasdaq OMX Nordic, Mid Cap.

Taggar:

Om oss

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn.I Malmö, Helsingborg och Lund är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Prenumerera