Pressmeddelande: Wihlborgs inleder året positivt

  • Periodens resultat uppgick till 277 Mkr (282), per aktie 3,60 kr (3,67)
  • Hyresintäkterna ökade med 4 procent till 397 Mkr (380)
  • Driftsöverskottet ökade med 2 procent till 273 Mkr (267
  • Förvaltningsresultatet ökade till 165 Mkr (164).

– Wihlborgs fortsätter att öka förvaltningsresultatet enligt plan, trots ökade vinterkostnader, säger Anders Jarl VD i Wihlborgs Fastigheter.
− Trots att återhämtningen i regionens ekonomi går långsamt, kan vi redovisa en god tillväxt av såväl hyresintäkter som driftsöverskott, fortsätter Anders.
− Det är också glädjande att vår positiva nettouthyrning fortsätter – nu för 21:a kvartalet i rad, avslutar Anders Jarl.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

Presentation av rapporten
Idag klockan 08.30 presenterar VD Anders Jarl delårsrapporten. Presentationen går att följa via webbcast eller telefon 08-5505 564 78. Mer information finns på www.wihlborgs.se eller www.financialhearings.com.

För ytterligare information kontakta:
Anders Jarl, VD, 040-690 57 10, 0733-71 17 10
Arvid Liepe, Ekonomi- och finanschef, 040-690 57 31, 0733-71 17 31

Informationen är sådan som Wihlborgs skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande tisdagen den 23 april kl. 07.30.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn. I Malmö och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.
Fastigheternas bokförda värde uppgår till 20,3 mdkr med ett årligt hyresvärde om 1,7 mdkr.
Wihlborgs är noterat på OMX Nordiska listan, Mid Cap.

Taggar:

Om oss

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn.I Malmö, Helsingborg och Lund är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.