Pressmeddelande: Wihlborgs utvecklar fastighet i centrala Helsingborg

Wihlborgs renoverar till AcadeMedia på Bruksgatan i centrala Helsingborg.

Wihlborgs förvärvade år 2010 fastigheten Ruuth 23 på gågatan i Helsingborg som en utvecklingsfastighet. Huset är en gammal magasinsbyggnad och består av ett gårds- respektive gatuhus.

Gårdsbyggnaden, 2 740 m2, har hyrts ut till AcadeMedia för gymnasieutbildning på ett 8-års avtal med en årshyra på 5,6 Mkr. Inflyttning sker till skolstarten höstterminen 2014.

En fullständig renovering inom- såväl som utomhus har nu startat för att göra gårdshuset till en attraktiv och modern skola. Investeringen beräknas till 45 Mkr.

– AcadeMedia är Sveriges största privata utbildningsanordnare och de utvidgar nu ytterligare i Helsingborg, säger Anders Jarl, VD Wihlborgs Fastigheter AB. Sedan tidigare driver de fyra skolor i våra fastigheter; tre i Helsingborg och en i Malmö. Vi uppskattar deras förtroende att åter välja oss som hyresvärd.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Anders Jarl, VD, 040-690 57 10, 0733-71 17 10
Christer Johansson, Ekonomi- och finanschef, 040-690 57 06, 0733-71 17 06
Iréne Johansson, Informationschef, 040-690 57 21, 0733-71 17 21

Informationen är sådan som Wihlborgs skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande onsdagen den 3 april kl. 10.00.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet är beläget i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn.
I Malmö och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.
Fastigheternas bokförda värde uppgår till 19,9 mdkr med ett årligt hyresvärde om 1,7 mdkr.
Wihlborgs är noterat på OMX Nordiska listan, Mid Cap.

Taggar:

Om oss

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn.I Malmö, Helsingborg och Lund är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Prenumerera