Pressmeddelande: Wihlborgs VD köper aktier i bolaget

VD Anders Jarl förvärvar aktier i Wihlborgs.

Under sommaren har Anders Jarl via en privat kapitalförsäkring förvärvat 112 700 aktier i Wihlborgs. Efter köpet uppgår Anders Jarls innehav till 420 104 aktier i privat kapitalförsäkring och 27 272 aktier via bolag.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

 

För ytterligare information kontakta:

Anders Jarl, VD, 040-690 57 10, 0733-71 17 10

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn.
 I Malmö, Helsingborg och Lund är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.

Fastigheternas bokförda värde uppgår till 17 mdkr med ett årligt hyresvärde om 1,5 mdkr.

Wihlborgsaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap-segmentet.

Taggar:

Om oss

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn.I Malmö, Helsingborg och Lund är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Prenumerera

Dokument & länkar