Pressmeddelande: Wihlborgs vinner markanvisningstävling i Lund

Wihlborgs Fastigheter har, tillsammans med FOJAB Arkitekter, vunnit markanvisningstävlingen för den första etappen av Science Village Scandinavia, SVS.

För att utveckla området mellan ESS och MAX IV har Lunds Universitet, Lunds Stad och Region Skåne bildat exploateringsbolaget ”Science Village Scandinavia AB”.

Under slutet av 2014 utlystes en markanvisningstävling för den första etappen av Science Village. Uppgiften bestod i att utforma en ikonbyggnad med en tydlig gestaltning. Byggnaden skall vara en mötesplats och inrymma hotell för forskare, restaurang och utställningar. I en separat byggnad placeras kontor och laboratorium.

Wihlborgs Fastigheter och fyra andra byggherrar/arkitekter utsågs att delta i tävlingen efter en prekvalificering. Wihlborgs har arbetat tillsammans med FOJAB Arkitekter med chefsarkitekt Greger Dahlström i spetsen och vårt gemensamma förslag ”SPACE” har nu utsetts till vinnare.

˗ Vi på Wihlborgs är så klart väldigt stolta över att vårt bidrag har vunnit och att vi får vara med och utveckla den nya stadsdelen mellan forskningsanläggningarna ESS och MAX IV, säger Anders Jarl, VD för Wihlborgs Fastigheter AB. Att vi dessutom varit med vid uppförandet av MAX IV-anläggningen, som vi hyr ut till Lunds Universitet från den 1 juni i år, gör också att vi tycker det är extra roligt att få fortsätta utvecklingen av området.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

För ytterligare information, v v kontakta:

Anders Jarl, VD, 040-690 57 10

Ulrika Hallengren, projekt- och utvecklingschef, 040-690 57 95

Informationen är sådan som Wihlborgs Fastigheter AB (publ) kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande torsdagen den 9 april kl. 11.00.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn.
I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.
Fastigheternas bokförda värde uppgår till 24,3 mdkr med ett årligt hyresvärde om 2 mdkr. Wihlborgs är noterat på OMX Nordiska listan, Mid Cap.

Taggar:

Om oss

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn.I Malmö, Helsingborg och Lund är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Prenumerera

Media

Media