Valberedning inför årsstämman 2008

Vid årsstämman den 26 april 2007 beslutades att Wihlborgs valberedning som bland annat skall lämna förslag till styrelseledamöter, skall bestå av företrädare för de tre största aktieägarna jämte en representant för de mindre aktieägarna, företrädda av Aktiespararna. Namnen på ledamöterna i valberedningen skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman och baseras på det kända ägandet omedelbart före offentliggörandet. Följande valberedning har bildats, baserat på ägandet den 28 september 2007, och består av:

Peter Lindh (Maths O. Sundqvist)
Anders Silverbåge (Brinova Fastigheter AB)
Peter Lavesson (Investment AB Öresund)
Leif Franzon (Aktiespararna)

Årsstämman kommer att hållas i Malmö onsdagen den 23 april 2008.

Aktieägare som vill kontakta valberedningen gör detta lämpligen med post eller e-mail till, valberedningen@wihlborgs.se eller med brev till Wihlborgs Fastigheter AB, Valberedningen, Box 97, 201 20 Malmö.


Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

Om oss

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn.I Malmö, Helsingborg och Lund är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Prenumerera

Dokument & länkar