Wihlborgs emitterar obligationslån

Wihlborgs Fastigheter AB har inom ramen för sitt MTN-program emitterat ett seniort icke-säkerställt obligationslån om 200 Mkr med en löptid om tre år.

Obligationslånet löper med rörlig ränta om tre månader STIBOR +105 bp och har slutligt förfall den 22 juni 2020.

-     Det är glädjande att efterfrågan på våra obligationer fortsätter att vara god. Vi avser även framöver att vara aktiva på kapitalmarknaden, säger Arvid Liepe, ekonomi- och finanschef på Wihlborgs Fastigheter.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Arvid Liepe, ekonomi- och finanschef, 040-690 57 31, 0733-71 17 31

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn.
I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.

Fastigheternas bokförda värde uppgår till 33 mdkr med ett årligt hyresvärde om 2,4 mdkr.

Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Taggar:

Om oss

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn.I Malmö, Helsingborg och Lund är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Prenumerera