Wihlborgs har förvärvat ytterligare 3,1 procent av aktierna i Fabege och lämnar ett offentligt erbjudande

Wihlborgs har förvärvat ytterligare 3,1 procent av aktierna i Fabege och lämnar ett offentligt erbjudande Erbjudandet riktar sig inte till personer vilkas medverkan förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt. Genom detta pressmeddelande lämnas inget erbjudande, direkt eller indirekt, i bland annat USA eller Kanada. Pressmeddelandet får inte distribueras till land där distributionen eller erbjudandet kräver åtgärd enligt föregående stycke eller strider mot regler i sådant land - Wihlborgs har förvärvat aktier i Fabege från Stena, motsvarande 3,1 procent av kapitalet och 3,4 procent av rösterna, till priset 105,50 kr per aktie - Wihlborgs äger därmed 42,0 procent av kapitalet och 41,1 procent av rösterna i Fabege - Wihlborgs lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Fabege i enlighet med budpliktsreglerna - Erbjudandet i korthet: - För varje A- och B-aktie i Fabege erhålls 108 kr respektive 105,50 kr, eller - För varje 20-tal A- eller B-aktier i Fabege erhålls 21 nyemitterade aktier i Wihlborgs, eller - För varje A- eller B-aktie i Fabege erhålls ett konvertibelt förlagsbevis i Wihlborgs på nominellt 105,50 kronor med 5,25 procent ränta, konvertibelt till en aktie i Wihlborgs. Wihlborgs Fastigheter AB ("Wihlborgs") har idag från Stena Fastighetsförvaltning AB ("Stena") kontant förvärvat hälften av Stenas aktier i Fabege AB ("Fabege"), 32 550 A-aktier och 2 055 120 B-aktier, motsvarande 3,1 procent av kapitalet och 3,4 procent av rösterna i Fabege. Wihlborgs äger därmed 89 750 aktier av serie A och 28 058 803 aktier av serie B motsvarande 42,0 procent av kapitalet och 41,1 procent av rösterna i Fabege. Förvärvet innebär att budpliktsreglerna blir tillämpliga varför Wihlborgs lämnar ett erbjudande till aktieägarna i Fabege ("Erbjudandet"). Stena har förklarat sig positivt till Erbjudandet och kommer att acceptera Aktiealternativet för sitt resterande innehav om 2 100 000 B-aktier motsvarande 3,1 procent av aktierna i Fabege. - Genom erbjudandet möjliggörs skapandet av en fastighetskoncern med mycket starka marknadspositioner i Stockholm och Öresundsregionen, säger Erik Paulsson, VD Wihlborgs Fastigheter. - Att föra samman Wihlborgs och Fabege kommer att medföra stora samordningsvinster och kostnadsbesparingar, ca 100 Mkr per år. Dessutom är vi övertygade om att Wihlborgs framgångsrika modell för fastighetsförädling och projektutveckling kommer att skapa betydande förädlingsvinster när den genomförs i ett sammanslaget bolag, fortsätter Erik Paulsson. Malmö den 19 juli 2004Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Vid frågor, vänligen kontakta: Erik Paulsson, VD, tel 08-555 148 18, 0733-87 18 18 Olle Knaust, vVD, tel 08-555 148 10, 0733-87 18 10 Mats Berg, Informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/19/20040719BIT20020/wkr0010.pdf Hela releasen

Om oss

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn.I Malmö, Helsingborg och Lund är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Prenumerera

Dokument & länkar