Wihlborgs köper mer i Danmark

Wihlborgs har förvärvat en kontorsfastighet om 9 300 m² i Alleröd norr om Köpenhamn.

Köpeskillingen uppgår till 82 miljoner DKK och säljare är pensionsbolaget Danica. Fastigheten är fullt uthyrd till den danska pensionsfonden ATP. Tillträde sker under september 2017.  

-       Köpet är en komplettering till de 15 fastigheter som vi köpte av Danica i juli, säger Anders Jarl, vd för Wihlborgs Fastigheter.

Efter det aktuella förvärvet har Wihlborgs ett fastighetsbestånd på ca 580 000 m² i Danmark till ett värde av 6,5 miljarder SEK.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Anders Jarl, vd, 040-690 57 10
Arvid Liepe, ekonomi- och finanschef, 040-690 57 31

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn.
I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.

Fastigheternas bokförda värde uppgår till 34 mdkr med ett årligt hyresvärde om 2,4 mdkr.

Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Taggar:

Om oss

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn.I Malmö, Helsingborg och Lund är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Prenumerera

Citat

Köpet är en komplettering till de 15 fastigheter som vi köpte av Danica i juli.
Anders Jarl, vd för Wihlborgs Fastigheter.