Wihlborgs köper Regionhuset i Lund

Wihlborgs köper kontorsfastigheten Regionhuset i Lund, Landsdomaren 6, för 160 miljoner kronor. Säljare är Region Skåne.

Fastigheten har en byggnad med uthyrbar yta om 16 000 kvm och en byggrätt om ca 9 000 kvm. Tillträde sker när Region Skåne flyttar ut ur huset, dvs. under andra halvåret 2010.

Som tidigare pressmeddelats har Region Skåne och Wihlborgs träffat avtal om ett hyreskontrakt på Dockan i Västra Hamnen, vilket innebär att Wihlborgs kan starta byggandet av ett nytt kontorshus. Region Skåne samlar här sin verksamhet på 8 000 kvm.

Förvärvet av Regionhuset kommer att redovisas i Wihlborgs räkenskaper i kvartal 3, 2010.

Wihlborgs har sedan förvärvet av Ideon AB 2006 kraftigt ökat sitt fastighetsbestånd i Lund, som i och med denna affär omfattar 107 000 kvm.

– Eftersom Regionhuset blir tomt ser vi detta som ett spännande utvecklingsprojekt. Vi har varit framgångsrika med vår uthyrning i Lund och den kommande vakansen i Regionhuset öppnar upp fler och nya affärsmöjligheter för Wihlborgs, säger Anders Jarl, VD för Wihlborgs Fastigheter. Dessutom är läget i norra Lund med närheten till Ideon helt i linje med vår strategi att äga väl samlade fastigheter. Detta för att kunna få större effektivitet och erbjuda våra kunder fler möjligheter, avslutar Anders Jarl.

Avtalet förutsätter ett positivt beslut av regionfullmäktige.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

Om oss

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn.I Malmö, Helsingborg och Lund är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Prenumerera

Dokument & länkar