Wihlborgs säljer 13 fastigheter för 417 Mkr med vinst om 41 Mkr

Wihlborgs säljer 13 fastigheter för 417 Mkr med vinst om 41 Mkr Wihlborgs säljer elva kommersiella fastigheter, varav sju i Södertälje, samt två bostadsfastigheter för totalt 417 Mkr. Vinsten som uppgår till 41 Mkr kommer att ingå i resultatet för det andra kvartalet 2004. De kommersiella fastigheterna förvärvas av privata investerare medan bostadsfastigheterna förvärvas av nybildade bostadsrättsföreningar. - Fastighetsbeståndet i Södertälje avyttras då det är färdigförädlat och inte kan tillföra ytterligare värden i Wihlborgs förvaltning, säger Erik Paulsson, VD Wihlborgs Fastigheter. - Vi fortsätter att sälja bostadsfastigheter enligt vår strategiska plan som innebär att vår portfölj endast ska innehålla en mindre andel bostäder, fortsätter Erik Paulsson. Wihlborgs Fastigheter AB (publ) För ytterligare information: Erik Paulsson, VD, tel 08-555 148 18, 0733-87 18 18 Olle Knaust, vVD, tel 08-555 148 10, 0733-87 18 10 Mats Berg, informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20 Avyttrade fastigheter Fastighet Kommun Region Kategori Yta,kvm Gravyren 11 Södertälje Stockholm Kont/butik 6 454 Trålaren 1 Södertälje Stockholm Ind/lager 3 888 Gasellen 24 Södertälje Stockholm Ind/lager/kont 3 884 Höken 1 Södertälje Stockholm Kontor 1 360 Asken 2 Södertälje Stockholm Kontor 5 828 Fjärilen 22 Södertälje Stockholm Kontor 5 595 Luna 1 Södertälje Stockholm Butik 4 306 Vallentuna-Ekeby 2:18 Vallentuna Stockholm Övrigt 722 Lyckan 24 Malmö Öresund Kontor 1 000 Luftvärnet 1 Malmö Öresund Ind/lager 1 297 Generalens Hage 52 Malmö Öresund Kontor 500 Vinjetten 7 (Brf) Stockholm Stockholm Bostad/kont 3 313 Järnbärarorden 3 (Brf) Stockholm Stockholm Bostad 9 622 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/06/20040706BIT20290/wkr0001.pdf

Om oss

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn.I Malmö, Helsingborg och Lund är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Prenumerera

Dokument & länkar