Wihlborgs säljer fastighet i Tyskland

Wihlborgs har avyttrat fastigheten Bergedorf i Hamburg för 110 Mkr.

Fastigheten omfattar 5 610 kvm kontors- och butikslokaler. Essex Invest A/S är köpare och tillträder fastigheten under oktober 2005. Den realiserade värdeförändringen uppgår till 2 Mkr och kommer att redovisas under det tredje kvartalet 2005. – Eftersom Wihlborgs är koncentrerade på Öresundsmarknaden känns det naturligt att avyttra fastigheten i Tyskland, säger Anders Jarl, VD Wihlborgs Fastigheter AB. Efter denna affär har vi bara en fastighet kvar i Tyskland.

Om oss

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn.I Malmö, Helsingborg och Lund är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Prenumerera

Dokument & länkar