Wihlborgs säljer fyra fastigheter

Wihlborgs har sålt fyra fastigheter på totalt 8 300 kvm för 75 mkr.

I centrala Malmö har Oscar 4 sålts till Fastighets AB Malmö City samt Altona 5 och Altona 22 till Fastighets AB Trianon. I Hässleholm har Macken 12-14 sålts till Hässleholms kommun. Försäljningarna sker genom bolagsaffärer. Frånträde sker den 16 juni (Oscar 4), 31 juli (Altona 5 och 22) samt 1 juli 2009 (Macken 12-14). – Fastigheterna i Malmö är mindre och passar inte helt in i Wihlborgs fastighetsbestånd och Hässleholm ligger utanför våra prioriterade huvudmarknader, säger Anders Jarl VD för Wihlborgs Fastigheter AB. När det nu dök upp seriösa, intresserade spekulanter kändes tiden mogen och det blev en bra affär för alla parter. Försäljningspriset är i linje med den externa marknadsvärderingen vid årsskiftet och totalt investerat kapital i fastigheterna är 58 mkr. Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

Om oss

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn.I Malmö, Helsingborg och Lund är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Prenumerera

Dokument & länkar