Wihlborgs säljer i Malmö

Wihlborgs har sålt fastigheten Sqvalperup 12 i centrala Malmö för 170 Mkr till Fastighets AB Malmö City. Fastigheten innehåller 6 000 kvm kontor och frånträde sker den 1 september 2010. Försäljningen sker genom bolagsaffär. 

– Vi har valt att sälja Sqvalperup 12 eftersom den är en äldre fastighet från
1920-talet. Hyresgästerna kommer även fortsättningsvis att tas omhand av en kompetent och långsiktig förvaltare, säger Anders Jarl VD för Wihlborgs Fastigheter AB.

Försäljningspriset överstiger den externa marknadsvärderingen vid årsskiftet med 15 Mkr.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Anders Jarl, VD, 040-690 57 10, 0733-71 17 10
Christer Johansson, Ekonomi- och finanschef, 040-690 57 06, 0733-71 17 06
Iréne Johansson, Informationschef, 040-690 57 21, 0733-71 17 21

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn. I Malmö och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget. Fastigheternas bokförda värde uppgår till 15 mdkr med ett årligt hyresvärde om 1,4 mdkr. Wihlborgsaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap-segmentet.

Taggar:

Om oss

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn.I Malmö, Helsingborg och Lund är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Prenumerera

Dokument & länkar