Delårsrapport för Wilkenson Handskmakar€n AB

Delårsrapport för Wilkenson Handskmakar´n AB 1 januari - 31 mars 1999 @ Koncernens nettoomsättning ökade med 38 % till 60,9 (44,1) Mkr. @ Stark försäljningstillväxt; försäljningen i jämförbara butiker ökade med 16 %. @ Handskmakar´ns försäljning och resultat uppvisar stora säsongsvariationer under året med historiskt svaga resultat under första kvartalet. Rörelseresultatet förbättrades med 36 % och uppgick till -4,4 (-6,9) Mkr. @ Resultat efter finansiella poster förbättrades till -4,7 (-7,0) Mkr. @ Resultatet efter finansiella poster för rullande tolv månader uppgick till 18,4 Mkr, vilket kan jämföras med helårsresultatet för 1998 om 16,1 Mkr. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/10/19990510BIT00100/bit0001.pdf Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/1999/05/10/19990510BIT00100/bit0002.doc Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar