Grundläggning till Willak’s nya fabriksanläggning har påbörjats

Grundläggning till Willak AB:s (”Willak” eller ”Bolaget”) nya fabriksanläggning på Idögatan, Torvinge i Linköping har påbörjats. Detta kommer att innebära en tredubbling av kapaciteten idag.

  • Den nya fabriksanläggningen är cirka 6.200 kvm, vilket är tredubbelt mera än den nuvarande anläggningen.
  • En successiv flyttning och disponering av ytorna påbörjas november och anläggningen beräknas vara fullt utbyggd under sommaren 2017.

 

Under året har Willak gått från en produktionstakt om ca 8 väggar per dag till ca 18 väggar per dag. Utvecklingen av produktionsmetoderna går vidare och beräknas kunna resultera i en kapacitet överstigande 30 väggar om dagen, vilket motsvarar en full lastbil med släp. En större fabriksanläggning är ett naturligt nästa steg för Bolaget.

Fabriksanläggningen kommer att omfatta:

  •         4.000 kvm toppmodern produktionshall, 12 m till tak, med kontor
  •         1.400 kvm isolerad lätthall, 8 m till tak
  •         800 kvm lagertält, 5,5 m till tak

Idag har Bolaget en produktionslina, medan ambitionen är att ha tre stycken i den nya anläggningen.

Ambitionen är även en väl isolerad anläggning med solcellspark på taket. Under gynnsamma förhållanden kommer WilLak bli självförsörjande på energi och under årets soligaste dagar kommer Bolaget att även kunna kyla anläggningen för optimalt arbetsklimat.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Axelsson, VD Telefon: +46 73 246 74 14 E-post: martin.axelsson@willak.se

Jan Axelsson, styrelseordförande Telefon: +46 70 952 12 80 E-post: jan.axelsson@willak.se

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 oktober 2016 kl. 13:00.

Kort om WilLak

WilLak är en leverantör av smarta byggsystem till byggbolag som i första hand bygger flerbostadshus. Bolagets byggsystem består av flera egenutvecklade produkter som tillsammans gör att byggnation av främst flerfamiljshus blir mer rationell än traditionella metoder. WilLaks egna produkter är prefabricerade utfackningsväggar och ett patenterat stålpelarsystem med tillhörande brandisolering. WilLak har själva utvecklat sina tillverkningsmetoder, vilket har lett till att Bolagets lösning överträffar konkurrenter som inhandlar komponenter från leverantörer med hänsyn till ledtider, kvalité och utvecklingspotential. Mangold Fondkommission AB, tel: +46 8 5030 1550,  agerar Mentor och likviditetsgarant för WilLaks aktier på NGM Nordic MTF.