Fortsatt tillväxt under tredje kvartalet

 Willhems delårsrapport januari - september 2015:

 • Intäkterna ökade till 1 015 Mkr (943), en ökning med 8 procent.
 • Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent (98).
 • Driftnettot uppgick till 577 Mkr (543), en ökning med 6 procent.
 • Periodens orealiserade värdeförändring på fastigheter uppgick till 253 Mkr (95), vilket motsvarar en värdeökning på 1,6 procent (0,7). Realiserad värdeförändring uppgick till 37 Mkr (5).
 • Rörelseresultatet uppgick till 829 Mkr (614).
 • Den orealiserade värdeförändringen på finansiella instrument uppgick till 14 Mkr (-306).
 • Resultat före skatt uppgick till 666 Mkr (-16).
 • Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick till 16 028 Mkr (15 202).
 • Under perioden har 523 lägenheter i Göteborg och 46 lägenheter i Malmö förvärvats till ett fastighetsvärde om 554 Mkr. Avtal har tecknats om förvärv av 610 lägenheter i Helsingborg med tillträde 1 oktober.
 • I Borås har en fastighet som innehåller lokaler avyttrats. I Ulricehamn, Malmö och Karlstad har totalt 357 lägenheter avyttrats. Totalt fastighetsvärde för avyttrade fastigheter uppgick till 306 Mkr. 

Kommentar från Willhems vd, Mikael Granath:

"Efterfrågan på boende där Willhem har fastigheter är fortsatt stark. Vår avsikt är att växa och vi utvärderar kontinuerligt nya investeringsmöjligheter. Under perioden har 569 lägenheter i Göteborg och Malmö förvärvats. Avtal har tecknats om förvärv av 610 lägenheter i Helsingborg med tillträde 1 oktober. Utöver detta pågår en inventering av möjliga byggrätter i vår fastighetsportfölj i syfte att skapa möjligheter till förtätning genom nyproduktion. 2015 har utvecklats positivt och vi ser fram emot en lika positiv fortsättning."

För fullständig rapport, se pdf.

För ytterligare information, kontakta:

Mikael Granath                                                                                      
Vd, Willhem
E-post: mikael.granath@willhem.se
Tfn: 0705 77 15 84                                                                                

Heidi Bladh
Ekonomidirektör, Willhem
E-post: heidi.bladh@willhem.se
Tfn: 0709 22 36 67

Willhem är ett bostadsbolag med starkt fokus på hög kundservice och trygghet i boendemiljön. Våra fastigheter finns på utvalda tillväxtorter i Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Med Första AP-fonden som ägare utvecklar vi ett långsiktigt och ansvarsfullt bostadsbolag. Läs mer på www.willhem.se

Taggar:

Kontakt

 • Willhem