Wilson Therapeutics bjuder in till webbsänd telefonpresentation av bolagets bokslutskommuniké för 2017

Klockan 07.00 den 21 februari 2018 offentliggör Wilson Therapeutics sin bokslutskommuniké för 2017. Wilson Therapeutics bjuder in till en webbsänd telefonkonferens samma dag klockan 10.00 där bokslutskommunikén presenteras av Wilson Therapeutics VD Jonas Hansson och CFO Anders Martin-Löf. Presentationen hålls på engelska.

Information om hur man deltar
Webbsändningen inklusive presentationsmaterialet, som även kan ses i efterhand, nås på: https://tv.streamfabriken.com/wilson-therapeutics-q4-2017. Frågor kan ställas skriftligen via webbsändningen eller muntligen via telefonkonferensen.

För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring in på något av följande nummer:

  • SE: +46 8 566 426 69
  • UK: +44 203 008 9817
  • US: +1 855 831 5944

Presentationsmaterialet kommer också att finnas tillgängligt innan konferensen börjar på Wilson Therapeutics webbplats www.wilsontherapeutics.com under Media & Investerare/ Presentationer. Därifrån kommer det också vara möjligt att nå webbsändningen, och när den är slut, se den inspelade versionen av webbsändningen och telefonkonferensen.

Om Wilson Therapeutics
Wilson Therapeutics är ett bioteknikbolag, baserat i Stockholm, som utvecklar nya läkemedel för patienter med ovanliga kopparrelaterade sjukdomar. Wilson Therapeutics huvudprodukt WTX101 utvecklas primärt som en ny behandling av Wilsons sjukdom. En klinisk fas 2-studie har avslutats framgångsrikt och förberedelser för en registreringsgrundande fas 3-studie pågår. Bolaget är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med kortnamn WTX.

Mer information finns på www.wilsontherapeutics.com.
    

För ytterligare information kontakta:

Lauren Williams, Head of Investor Relations, Wilson Therapeutics AB
Telefon:   +44 7958 669 896
E-mail:    lauren.williams@wtx.se

Wilson Therapeutics AB (publ)
Org nr 556893-0357
Kungsgatan 3
SE-111 43 Stockholm

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 februari 2018 kl. 07.00 CET.

Taggar:

Om oss

Wilson Therapeutics är ett bioteknikbolag, baserat i Stockholm, som utvecklar nya läkemedel för patienter med ovanliga sjukdomar. Wilson Therapeutics huvudprodukt Decuprate utvecklas primärt som en ny behandling av Wilsons sjukdom. Bolaget är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med kortnamn WTX.

Prenumerera

Dokument & länkar