Extra bolagsstämma i Wise Group AB (publ) och genomförande av förvärv av KTVÅ Search AB

Extra bolagsstämma i Wise Group AB (publ) har idag den 17 augusti 2007, i enlighet med styrelsens förslag, beslutat om apportemission av högst 66 902 513 aktier i bolaget med anledning av bolagets förvärv av KTVÅ Search AB. De nyemitterade aktierna, som motsvarar en ökning av bolagets aktiekapital om högst 669 025,13 kronor, utgör betalning av köpeskillingen till ägarna av KTVÅ Search AB.

Förvärvet av KTVÅ Search AB har genomförts och säljarna av KTVÅ Search AB har tecknat sig för samtliga emitterade aktier med rätt och skyldighet att som betalning för de nya aktierna tillskjuta samtliga aktier i KTVÅ Search AB.

Wise Group AB (publ) har härmed en ny huvudägare, Stefan Rossi, som efter apportemissionen innehar 46 procent av aktierna i bolaget.

Vidare beslutade extra bolagsstämman att nyvälja Stefan Rossi, Björn Davegårdh, Peter Birath och Maria Nilsson till nya styrelseledamöter, samt att omvälja Erik Mitteregger som styrelseledamot. Avgående styrelseledamöter är Franco Fedeli, Ann-Catrine Appelquist och Marika Philipson. Marika Philipson kvarstår som Verkställande direktör för Wise Group AB.
För ytterligare information kontakta:

Marika Philipson, VD
tel: 08-555 290 03, e-post: marika.philipson@wise.se

Om oss

Wise Group erbjuder kvalitativ rådgivning och innovativa lösningar som förenklar, effektiviserar och utvecklar det praktiska och strategiska HR-arbetet. Wise (WISE) är noterat på OMX Stockholmsbörsens O-lista. Företaget har kontor i Stockholm och Helsingborg.

Dokument & länkar